VietCapitalBank được chấp thuận tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng

Cập nhật: 10:14 | 09/10/2018

TBCKVN - Ngày 1/10/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 7479/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) từ 3.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Viet Capital Bank tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng theo “Phương án tăng vốn điều lệ” đã được Đại hội đồng cổ đông Viet Capital Bank thông qua tại Nghị quyết số 01A/18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 và Hội đồng quản trị Viet Capital Bank thông qua tại Nghị quyết số 92/18/QĐ-HĐQT ngày 05/7/2018.

vietcapitalbank duoc chap thuan tang von len 3500 ty dong
Ảnh minh họa

Được biết, văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông Viet Capital Bank thông qua việc thay đổi “Phương án tăng vốn điều lệ” đã được NHNN chấp thuận, văn bản này sẽ hết hiệu lực pháp lý.

Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên, các cổ đông của nhà băng này đã thông qua hai phương án tăng vốn điều lệ với quy mô lần lượt là 200 tỷ và 500 tỷ để tăng vốn cho Viet Capital Bank từ 3.000 tỷ lên 3.700 tỷ đồng.

Đợt 1, Viet Capital Bank sẽ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với quy mô 20 triệu cổ phần, theo tỷ lệ 15:1 (cổ đông sở hữu 15 cổ phần sẽ nhận thêm 1 cổ phần mới). Đợt 2, ngân hàng này sẽ chào bán 50 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới), với mức giá chào bán là 10.000 đồng mỗi cổ phần.

Như vậy, theo thông báo mới đây từ Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng này chỉ được chấp thuận thực hiện tăng vốn theo phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu.

VietCapitalBank hiện cũng nằm trong nhóm những nhà băng có vốn điều lệ và quy mô tổng tài sản thấp nhất hệ thống. Tính đến cuối quý II/2018, ngân hàng này chỉ có tổng tài sản hơn 41.000 tỷ đồng với vốn điều lệ giữ nguyên từ năm 2011 đến nay là 3.000 tỷ đồng.

Hoài Dương