VIB và Vietcombank dẫn đầu cuộc đua Basel II

Cập nhật: 14:25 | 03/12/2018

TBCKVN - Ngân hàng Quốc tế (VIB) và Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trao quyết định phê duyệt áp dụng thông tư 41/2016/TT-NHNN về phương pháp tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II.  

vib va vietcombank dan dau cuoc dua basel ii Cơ chế riêng về tăng trưởng tín dụng, mở rộng mạng lưới cho Vietcombank và VIB
vib va vietcombank dan dau cuoc dua basel ii VIB hoàn tất tăng vốn lên 7.834 tỷ đồng
vib va vietcombank dan dau cuoc dua basel ii VIB hoàn tất chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 41,13%

Theo quyết định này, VIB và Vietcombank chính thức trở thành 2 ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam đủ điều kiện áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo Basel II. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Basel II cho thấy VIB và Vietcombank có đủ khả năng hoạt động an toàn theo thông lệ tiên tiến của các nước phát triển trên thế giới để phòng ngừa các rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động có thể xảy ra.

vib va vietcombank dan dau cuoc dua basel ii
Ảnh: Nguồn Internet

Theo đó, cả VIB và Vietcombank đang dẫn đầu thị trường ở nhiều mảng về chất lượng, năng lực quản trị và thị phần.

Hệ số an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II (ước tính):

VIB có hệ số an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II cao nhờ việc duy trì một lượng vốn lớn so với quy mô tài sản rủi ro trong nhiều năm nay, bên cạnh đó, lợi nhuận giữ lại đã góp phần tăng thêm vốn cấp 1. VIB đã áp dụng nhiều giải pháp làm sạch và làm giàu dữ liệu, cũng như làm sạch bản cân đối tài sản để tối ưu hóa tài sản rủi ro (RWA).

Ngoài ra, cả VIB và Vietcombank đều có sự hỗ trợ lớn từ cổ đông chiến lược từ thời kỳ rất sớm cùng từ năm 2011. CBA và Mizuho đã giúp đóng góp đáng kể với các hoạt động quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật, các khóa đào tạo về các hoạt động chuyển đổi trọng yếu cho VIB và Vietcombank.

Bên cạnh đó, cả hai ngân hàng đều đang có sự tăng trưởng tốt về doanh thu. Là ngân hàng dẫn đầu hê thống về doanh thu, VCB vẫn đang duy trì tốc độ tăng trưởng đều đặn, còn VIB đang có sự bứt phá tốt, tỷ lệ tăng trưởng cao.

Riêng Vietcombank và VIB đang có hệ số sinh lời vượt trội. Đặc biệt, Vietcombank là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống ngân hàng.

Hoài Dương