Tuyên dương điển hình học tập và làm theo lời Bác

Cập nhật: 09:03 | 10/07/2019

Công đoàn (CĐ) Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM vừa tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương "Người tốt, việc tốt" năm 2019.

tuyen duong dien hinh hoc tap va lam theo loi bac Học theo Bác: Noi gương phải thực chất, không phải tạo ra hình ảnh
tuyen duong dien hinh hoc tap va lam theo loi bac Học tập và làm theo Bác bằng những việc thiết thực, cụ thể hằng ngày
tuyen duong dien hinh hoc tap va lam theo loi bac Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
tuyen duong dien hinh hoc tap va lam theo loi bac
Khen thưởng các tập thể điển hình tại lễ tuyên dương

Hưởng ứng đợt phát động, các CĐ cơ sở trực thuộc đã tổ chức nhiều đợt thi đua thiết thực, gắn liền với điều kiện làm việc của CNVC-LĐ và tình hình sản xuất - kinh doanh của đơn vị. Các phong trào thi đua đã khuyến khích người lao động nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tính sáng tạo, cải tiến thiết bị, góp phần tiết kiệm nguyên vật liệu, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao và làm lợi cho đơn vị.

Dịp này, CĐ Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM đã tuyên dương 55 tập thể và 69 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 56 gương "Người tốt, việc tốt".

H.Đào

Theo nld.vn