“TTCK tăng trưởng vượt bậc nhưng nếu UBCKNN trực thuộc Chính phủ sẽ vượt bậc hơn nữa”!

Cập nhật: 21:17 | 25/07/2019

TBCKVN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - UBCKNN nên trực thuộc Bộ Tài chính hay Chính phủ? Đây là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại Hội thảo Lấy ý kiến về Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã diễn ra tại TP.HCM sáng nay 25/7.

ttck tang truong vuot bac nhung neu ubcknn truc thuoc chinh phu se vuot bac hon nua

UBCKNN phải có đủ thẩm quyền trực tiếp tổ chức quản lý và giám sát toàn diện

ttck tang truong vuot bac nhung neu ubcknn truc thuoc chinh phu se vuot bac hon nua

Hoàn thiện Luật Chứng khoán (sửa đổi) đảm bảo đạt được kết quả như kỳ vọng

ttck tang truong vuot bac nhung neu ubcknn truc thuoc chinh phu se vuot bac hon nua

UBCKNN: Cơ quan độc lập thuộc Chính phủ là cần thiết nhằm nâng cao vai trò và vị thế

Đại biểu Phan Thái Bình (tỉnh Quảng Nam) cho rằng cần tăng cường thẩm quyền cho UBCKNN. Vì Ủy ban muốn ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải thông qua Bộ Tài chính. Đồng thời, thẩm quyền quan trọng nhất của Ủy ban là xử lý vi phạm, nhưng Ủy ban không đủ thẩm quyền thì không thể làm được. “Mô hình tổ chức mâu thuẫn với thẩm quyền, chung quy, UBCKNN nên trực thuộc Chính phủ chứ không phải Bộ”, ông Bình nêu quan điểm. Vị đại biểu cũng đóng góp nên đánh giá tính hiệu quả của các mô hình hoạt động. Thị trường chứng khoán tăng trưởng “vượt bậc” nhưng biết đâu nếu UBCKNN hoạt động theo mô hình trực thuộc Chính phủ lại “vượt bậc” hơn nữa.

ttck tang truong vuot bac nhung neu ubcknn truc thuoc chinh phu se vuot bac hon nua
Hội thảo Lấy ý kiến về Dự thảo Luật chứng khoán sửa đổi tổ chức sáng ngày 25/07 tại Tp Hồ Chí Minh. Nguồn Internet

Bên cạnh ý kiến đồng tình việc UBCKNN trực thuộc Chính phủ của nhiều đại diện khác. Đại diện Công ty chứng khoán Yuanta, ông Lê Minh Tâm cũng đề xuất Luật Chứng khoán sửa đổi nên quy định rõ vai trò của UBCKNN. Đồng thời, nên xây dựng luật phù hợp để UBCKNN có đủ quyền hạn để ra quyết định có các văn bản thật nhanh, sản phẩm thật nhanh để kịp thời với nhu cầu thị trường.

Trước đó, ngày 23/7 Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng tổ chức hội thảo tương tự tại Hà Nội. Tại đây, Bà Vũ Thị Kim Liên - nguyên Phó Chủ tịch UBCKNN cho rằng, kể từ năm 2004, khi UBCKNN được đưa về Bộ Tài chính, Ủy ban đã được hỗ trợ rất nhiều để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, với sự điều hành của Bộ Tài chính, sự gắn kết giữa cổ phần hóa với thị trường chứng khoán (TTCK) chặt chẽ và hỗ trợ tích cực lẫn nhau đã khiến TTCK ngày càng phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, đến giai đoạn này, nguyên Phó Chủ tịch UBCKNN cho rằng, cần xem xét lại vị thế của UBCKNN trước yêu cầu của hội nhập quốc tế theo hướng để UBCKNN tách khỏi Bộ Tài chính. Điều này giúp làm tăng vị thế, tăng sự độc lập của UBCKNN trong việc xử lý các vấn đề phát sinh.

Về vị thế của UBCKNN, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải khẳng định, Bộ Tài chính không có quan điểm, mục đích phải giữ UBCKNN trong Bộ Tài chính. Căn cứ thực tế triển khai hoạt động của UBCKNN thời gian qua, trong giai đoạn phát triển mới, Bộ Tài chính đã đưa ra phương án trình Chính phủ và Chính phủ đã báo cáo Quốc hội. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục ghi nhận, báo cáo đầy đủ các ý kiến và các phương án với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xem xét quyết định. Điều chắc chắn là, dự thảo sẽ có bước tiến tối đa về tăng thẩm quyền, vị thế cho UBCKNN, để Ủy ban thực sự có khả năng, điều kiện để thực thi nhiệm vụ, chức trách của mình.

Theo quy đinh tại Điều 8 Luật Chứng khoán sửa đổi đang được lấy ý kiến, Ủy ban chứng khoán được quy định như sau:

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan thuộc Bộ Tài chính, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; chấp thuận những thay đổi, đình chỉ, hủy bỏ liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán;

b) Quản lý, giám sát hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các tổ chức phụ trợ; tạm ngừng, tạm đình chỉ hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán, hoạt động lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư hoặc để bảo đảm ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán;

c) Quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam;

d) Thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán;

đ) Thực hiện thống kê, dự báo về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; hiện đại hóa công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

e) Tổ chức, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành chứng khoán và người hành nghề chứng khoán; phổ cập kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho công chúng;

g) Hướng dẫn nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các mẫu biểu có liên quan;

h) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Anh Khang