Trường hợp nào được áp dụng bảo đảm dự thầu

Cập nhật: 15:49 | 29/07/2019

TBCKVN - Trong hình thức chào hàng cạnh tranh thì nhà thầu có thể để hình thức bảo đảm dự thầu là không áp dụng thì có đúng luật hay không?

truong hop nao duoc ap dung bao dam du thau

So sánh hình thức lựa chọn nhà thầu xây dựng

truong hop nao duoc ap dung bao dam du thau

Tính hợp lệ của nhà thầu liên doanh được xác định khi nào?

truong hop nao duoc ap dung bao dam du thau

Có được sử dụng phụ lục hợp đồng thầu để thay đổi nội dung hàng hóa, thiết bị cung cấp không?

truong hop nao duoc ap dung bao dam du thau
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu 2013.

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ Điều 11 Luật Đấu thầu 2013 quy định về Bảo đảm dự thầu như sau:

"1. Bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu đối với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn, nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trong giai đoạn hai.

3. Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định như sau:

a) Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể;

b) Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư căn cứ vào quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể.

4. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày.

…"

Như vậy, theo quy định trên, hình thức chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp thì nhà thầu phải thực hiện bảo đảm dự thầu. Nếu không thực hiện bảo đảm dự thầu là vi phạm quy định.

Linh Linh