Trường hợp hủy thầu theo quy định mới nhất

Cập nhật: 15:27 | 17/12/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Công ty tôi có tham gia chào hàng cạnh tranh và được chọn lựa là nhà thầu thứ nhất và tiến hành thương thảo hợp đồng. Thương thảo hợp đồng cũng đã đồng ý các điều khoản và 2 bên đều đã ký vào biên bản thương thảo. Sau đó chủ đầu tư gửi công văn thông báo huỷ thầu, dựa vào khoản 2 điều 17 Huỷ thầu là do chủ đầu tư thay đổi mục tiêu và phạm vi. Vậy cho tôi hỏi quy trình vậy có hợp pháp không?

truong hop huy thau theo quy dinh moi nhat

Chi nhánh có được lấy tên tham dự thầu khi được ủy quyền không?

truong hop huy thau theo quy dinh moi nhat

Thủ tục chỉ định thầu thông thường đối với gói dịch vụ tư vấn

truong hop huy thau theo quy dinh moi nhat

Kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu

truong hop huy thau theo quy dinh moi nhat
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ vào Luật Đấu thầu 2013.

2. Nội dung phân tích:

Điều 17 Luật Đấu thầu 2013 quy định việc hủy thầu chỉ xảy ra trong các trường hợp sau đây:

- Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Nhà đầu tư thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

- Có bằng chứng liên quan đến việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu khiến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Như vậy, việc "chủ đầu tư gửi công văn thông báo huỷ thầu, dựa vào khoản 2 điều 17 Huỷ thầu là do chủ đầu tư thay đổi mục tiêu và phạm vi" là không vi phạm quy định của pháp luật.

Minh Phương