Trách nhiệm của bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Cập nhật: 11:01 | 11/01/2019

TBCKVN - Trách nhiệm của bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được quy định tại Điều 79 Luật đấu thầu 2013 như sau:  

trach nhiem cua ben moi thau tham gia he thong mang dau thau quoc gia Sẽ ban hành Nghị định thực hiện điều ước quốc tế về đấu thầu
trach nhiem cua ben moi thau tham gia he thong mang dau thau quoc gia Trường hợp nào bị tước tư cách nhà thầu trên mạng?
trach nhiem cua ben moi thau tham gia he thong mang dau thau quoc gia Đã có hơn 76.600 nhà thầu tham gia hệ thống
trach nhiem cua ben moi thau tham gia he thong mang dau thau quoc gia

Điều 79. Trách nhiệm của bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngoài các trách nhiệm quy định tại Điều 75 của Luật này, bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn có trách nhiệm sau đây:

1. Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đấu thầu qua mạng;

2. Quản lý và không tiết lộ khóa bí mật của chứng thư số được cấp. Trường hợp bên mời thầu bị mất chứng thư số hoặc phát hiện chứng thư số bị sử dụng trái phép thì phải thông báo ngay cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để hủy bỏ và cấp mới chứng thư số; gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng thư số bảo đảm chứng thư số còn hiệu lực trong suốt quá trình tổ chức đấu thầu;

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đăng nhập bằng chứng thư số của mình;

4. Kiểm tra và xác nhận việc đăng tải các thông tin của mình đã nhập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

5. Tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Minh Thuận