Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí có lãnh đạo mới

Cập nhật: 15:52 | 11/01/2019

TBCKVN - Hôm qua, ngày 10/1 Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) tổ chức phiên họp bất thường năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông. Qua đây, đã có nhiều thay đổi về mặt nhân sự.  

tong cong ty phan bon va hoa chat dau khi co lanh dao moi Những thực phẩm kết hợp với nhau gây “chết người”
tong cong ty phan bon va hoa chat dau khi co lanh dao moi CEO của Apple được nhận khoản tiền thưởng lớn nhất từ trước đến nay
tong cong ty phan bon va hoa chat dau khi co lanh dao moi Tỷ phú Jeff Bezos đang có kế hoạch li hôn, khối tài sản khổng lồ sẽ chia ra sao?

Tại Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, cho ý kiến việc xác định thời gian nhiệm kỳ một số thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát; miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT; bầu cử thành viên HĐQT; điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

tong cong ty phan bon va hoa chat dau khi co lanh dao moi
Phiên họp bất thường năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông PVFCCo

Theo đó, ông Nguyễn Tiến Vinh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty. Ông Lê Cự Tân, thành viên HĐQT, nguyên Chủ tịch HĐQT PVFCCo, đã được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc PVFCCo.

Phiên họp đại hội đồng cổ đông Tổng công ty đã thông qua kế hoạch điều chỉnh một số chỉ tiêu năm 2018 theo hướng tích cực, với các chỉ số tài chính tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch công bố đầu năm 2018. Trong đó, doanh thu tăng từ 8.577 tỷ đồng lên 9.050 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,5%. Lợi nhuận sau thuế tăng từ 371 tỷ đồng lên 620 tỷ đồng, tương ứng tăng 67%.

Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình sản xuất và mùa vụ cuối năm 2018, một số chỉ tiêu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm do PVFCCo sản xuất cũng được điều chỉnh.

Cụ thể, sản lượng kinh doanh đạm Phú Mỹ là 800.000 tấn; sản phẩm NPK Phú Mỹ do Nhà máy công nghệ hoá học của PVFCCo sản xuất có sản lượng sản xuất và kinh doanh lần lượt là 50.000 tấn và 35.000 tấn; sản lượng UFC85 sản xuất là 13.000 tấn.

Nhân Mã