Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp và giải thích từ ngữ trong đấu thầu

Cập nhật: 06:00 | 07/05/2019

Tại Điều 32: Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp bao gồm đại lý đấu thầu, đơn vị sự nghiệp được thành lập với chức năng thực hiện đấu thầu chuyên nghiệp, việc thành lập và hoạt động của đại lý đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Chính phủ quy định chi tiết theo Điều này.  

to chuc dau thau chuyen nghiep va giai thich tu ngu trong dau thau Bảo đảm dự thầu bằng séc như thế nào?
to chuc dau thau chuyen nghiep va giai thich tu ngu trong dau thau Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk lựa chọn nhà thầu cho gói thầu hơn 1 tỷ đồng
to chuc dau thau chuyen nghiep va giai thich tu ngu trong dau thau Các gói thầu quy mô nhỏ có được áp dụng hình thức hợp đồng khác ngoài trọn gói không?

Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

Ngành, nghề “tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp” không phải là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, các tổ chức có thể cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu (mua sắm tập trung, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu…) mà không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ, đăng ký là tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.

to chuc dau thau chuyen nghiep va giai thich tu ngu trong dau thau
Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp và giải thích từ ngữ trong đấu thầu. Ảnh minh họa

Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành nghề được phép hoạt động, kinh doanh là đại lý đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu hoặc có chức năng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về đấu thầu.

Có bộ máy quản lý đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại lý đấu thầu, tư vấn đấu thầu, chuyên trách về đấu thầu.

Giải thích từ ngữ trong đấu thầu

Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật việt nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật việt nam để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư.

Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

Văn Khương