Tố cáo tham nhũng như thế nào?

Cập nhật: 05:09 | 21/01/2019

TBCKVN – Độc giả hỏi: Tôi rất quan tâm tới các tin tức về vấn nạn tham nhũng (trước đây tôi có làm việc trong Nhà nước, nay đã nghĩ hưu). Tôi muốn hỏi tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người tố cáo được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Khen thưởng đối với những người tố cáo tham những ra sao?  

to cao tham nhung nhu the nao Hành vi nào được coi là hành vi tham nhũng?
to cao tham nhung nhu the nao Công bố đường dây nóng ngăn chặn tham nhũng

Tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người tố cáo được quy định tại Điều 64 Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Quốc hội ban hành, theo đó:

to cao tham nhung nhu the nao
Hình minh họa.

1. Công dân có quyền tố cáo hành vi tham nhũng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

2. Người tố cáo phải tố cáo trung thực, nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cung cấp thông tin, tài liệu mà mình có và hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

3. Người tố cáo mà cố tình tố cáo sai sự thật phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Tại Luật phòng, chống tham nhũng 2005 55/2005/QH11 quy định về khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng như sau:

Người tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng thì được khen thưởng về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 59 Nghị định 59/2013/NĐ-CP quy định Khen thưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng như sau:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng thì được khen thưởng về vật chất và tinh thần. Khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo tham nhũng được thực hiện theo pháp luật về tố cáo và khen thưởng.

- Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng

+ Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng được thành lập để khen thưởng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

+ Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng được lấy từ ngân sách nhà nước, trích từ tài sản được thu hồi từ các vụ, việc tham nhũng và đóng góp của tổ chức, cá nhân.

+ Việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ thực hiện theo pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Nguyễn My