Xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên:

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng từ năm 2018 - 2020

Cập nhật: 14:26 | 01/08/2018

TBCKVN - Thực hiện quyết định số 451/QĐ-UBND năm 2018 “về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa từ năm 2018 - 2020 do huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên ban hành.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND xã Ngô Quyền xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang các cây trồng hàng năm, cây lâu năm hoặc chuyển sang nuôi thả thủy sản kết hợp với nuôi thả thủy cầm và trồng cây ăn quả, cây rau màu trên bờ cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Để thực hiện kế hoạch xã Ngô Quền, huyện Tiên Lữ đã tổ chức lại sản xuất nông nghiệp ở một số vùng, khu vực nhằm khai thác được những lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên của từng địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp bền vững, tăng nhanh khối lượng nông sản hàng hóa và gia tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Đồng thời mở rộng các mô hình sản xuất theo hình thức tập trung quy mô lớn, tạo thành vùng nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao phục vụ tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp.

Để thực hiện kế hoạch đề ra, địa phương sẽ phải tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của UBND tỉnh Hưng Yên về sử dụng đất nông nghiệp. Việc chọn lựa loại cây trồng, thủy sản và thủy cầm phải bám sát nhu cầu của thị trường, khai thác được lợi thế đất đai, địa lý tập quán và kỹ thuật canh tác của nông dân, sản phẩm có khả năng tiêu thụ tốt. Cùng với việc chuyển đổi phải gắn liền với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới, đảm bảo cho hiệu quả kinh tế cao.

Với quy hoạch phát triển nông nghiệp, trọng tâm xây dựng mô hình hợp tác xã giai đoạn (2016-2020), và việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của xã. UBND xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ đã giao cho các cán bộ công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường phối hợp với Trưởng thôn xây dựng phương án chuyển đổi.

Trong đó, sẽ tập chung cây ăn quả như nhãn, vải các loại cây có múi (cam, quýt, bưởi), cây ăn quả hàng năm như chuối, đu đủ và các loại cây ăn quả khác như ổi, xoài, táo... Về trồng cây hàng năm, lựa chọn những chân ruộng cao chất đất để thuận lợi cho việc tưới tiêu, bố trí các công thức luôn canh, xen canh hợp lý để tăng vụ sản xuất.

Riêng với mô hình chuyển sang nuôi trồng thủy sản phải đánh giá kỹ chất lượng nuôi, nguồn nước và tuân thủ theo hướng dẫn của liên nghành thực hiện dự án “xây dựng mô hình sản xuất lúa – cá và nuôi cá theo hướng VietGAP tỉnh Hưng Yên”, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng, độ sâu không dưới 1,2m.

Công tác chuyển đổi từ năm 2018-2020

Thực hiện theo quy định tại điều 3, thông tư số 19/2016 ngày 27/6/2016 và khoản 3 điều 1 thông tư số 19/11/2017 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT, đối với những diện tích đã tự phát chuyển đổi. Trao đổi chúng tôi Đ/c Lương Quan Ngạn Chủ Tịch UBND xã Ngô Quyền cho biết, xã chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát diện tích chuyển đổi sai quy định, chỉ đạo Công chức phụ trách Nông nghiệp, Công chức địa chính, Công chức văn phòng thống kê phối hợp với Trưởng thôn xử lý đối với những diện tích chuyển đổi theo vùng tập trung có quy mô lớn từ 3ha trở lên, chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi. Bên cạnh đó, UBND xã lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch cho phù hợp, báo cáo UBND huyện, đồng thời hướng dẫn các hộ nông dân các bước chuyển đổi.

Mô hình chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm, kết hợp với nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, với diện tích nhỏ lẻ, manh mún, không tập trung, hiệu quả thấp, không phù hợp với việc bổ xung quy hoạch nhất đối với trường hợp vi phạm tự ý xây dựng trên đất chuyển đổi, sẽ phải gỡ bỏ công trình đã xây dựng và yêu cầu các hộ khôi phục lại đất theo hiện trạng ban đầu.

Cùng với đó, Công chức Địa chính Nông nghiệp, Công chức Địa chính Môi trường & Xây dựng, Công chức Văn phòng thống kê và Trưởng thôn xây dựng quy hoạch chuyển đổi của từng thôn đến từng đội, thông báo; công bố công khai minh bạch kế hoạch tại trụ sở UBND xã và các thôn để hộ nông dân được biết để đăng kí tham gia.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn tới người dân về chủ chương nhà nướcvà các thủ tục khi thực hiện chuyển đổi, kỹ thuật thâm canh, định hướng nhóm cây trồng, vật nuôi...để người dân kịp nắm bắt.

Quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi, không để người dân chuyển đổi ngoài vùng quy hoạch hoặc lợi dụng để chuyển đổi làm nhà, có hoạt động trái phép phá vỡ kết cấu đất, nhất là vi phạm xây dựng công trình trên đất chuyển đổi.

Song song đó, khuyến khích người dân thực hiện chính sách hỗ trợ mua giống mới, vật tư nông nghiệp, kỹ thuật áp dụng phục vụ chuyển đổi. Thực hiện hợp thức hóa hoặc trả lại trạng thái ban đầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh; huyện đối với diện tích đã chuyển đổi sai quy định.

Tiếp nhận và xử lý đơn của cá nhân, các hộ gia đình đúng quy định; lập hồ sơ theo dõi việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại địa phương theo quy định. Đồng thời, gắn trách nhiệm cụ thể cho các tập thể, cá nhân trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch chuyển đổi, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, lơ là trong việc chuyển đổi tại địa phương.

Đoàn Công

Tin cũ hơn
Xem thêm