• doi thoai de tao thuan loi cho nha dau tu tai viet nam

    Đối thoại để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tại Việt Nam

    Chiều 12/12, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ (ACAPR) và Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức hội nghị đối thoại cấp cao về đề tài cải thiện môi trường đầu tư và thương mại Việt Nam.
    17:07 | 12/12/2019
|< < 1 2 3 > >|