• loai bo sua doi hang nghin dinh muc xay dung

    Loại bỏ, sửa đổi hàng nghìn định mức xây dựng

    Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 đã được Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương triển khai thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể.
    10:38 | 19/07/2019
|< < 1 2 3 > >|