Thí điểm không gửi bản giấy 21 loại văn bản điện tử

Cập nhật: 11:00 | 14/04/2019

TBCKVN - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số giữa các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số tất cả văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật) giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Văn phòng Chính phủ.  

thi diem khong gui ban giay 21 loai van ban dien tu VPCP hướng dẫn sử dụng chức năng ký số
thi diem khong gui ban giay 21 loai van ban dien tu Bước tiến dài từ nút bấm điện tử của Thủ tướng
thi diem khong gui ban giay 21 loai van ban dien tu
Thí điểm không gửi bản giấy 21 loại văn bản điện tử. Ảnh minh hoạ

Thí điểm không gửi văn bản giấy đối với 21 loại văn bản điện tử đã ký số, trong đó, văn bản quy phạm pháp luật gồm: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; văn bản hành chính (gồm: Văn bản hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; chỉ thị; quy chế; quy định; thông báo; hướng dẫn; kế hoạch; đề án; dự án; báo cáo; tờ trình; công văn; công điện; giấy mời; phiếu gửi; phiếu chuyển). Thời gian thực hiện thí điểm từ nay đến hết ngày 10/5/2019. Báo cáo đánh giá tình hình gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia và việc thực hiện thí điểm gửi nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/5/2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/5/2019.

Nguyễn Thanh