Tăng cường giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng

Cập nhật: 10:00 | 07/09/2018

TBCKVN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 20/2018/TT-NHNN quy định về giám sát các hệ thống thanh toán nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán, tăng cường niềm tin của khách hàng vào các dịch vụ thanh toán.  

tang cuong giam sat cac he thong thanh toan quan trong
Ảnh minh họa (Nguồn: Hanoimoi.com.vn)

Theo đó, mục tiêu của giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng là để đảm bảo tính an toàn, ổn định và hiệu quả của các hệ thống thanh toán quan trọng; phát hiện kịp thời và cảnh báo tổ chức vận hành nhằm giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống thanh toán quan trọng.

Thông tư cũng nêu rõ nội dung giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng. Cụ thể, đối với hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia, tập trung giám sát: tình hình hoạt động chung của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia, bao gồm thông tin về thời gian hoạt động, tình hình thành viên tham gia, tình hình giao dịch thanh toán của từng dịch vụ được cung ứng.

Cùng với đó là tình hình rủi ro phát sinh và quản trị rủi ro đối với rủi ro vận hành, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro quyết toán của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia; việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến quản lý, vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia.

Đối với hệ thống thanh toán ngoại tệ, tập trung giám sát: tình hình hoạt động chung của hệ thống thanh toán ngoại tệ, bao gồm tình hình thành viên tham gia, tình hình giao dịch thanh toán; tình hình rủi ro phát sinh và quản trị rủi ro đối với rủi ro vận hành, rủi ro thanh khoản, rủi ro quyết toán của hệ thống thanh toán ngoại tệ; những thay đổi trong hoạt động của hệ thống thanh toán ngoại tệ, bao gồm những thay đổi về tính năng của hệ thống, quy trình, thủ tục nội bộ của hệ thống.

Cũng theo Thông tư, đối với hệ thống thanh toán tiền giao dịch chứng khoán, sẽ giám sát: tình hình rủi ro phát sinh và quản trị rủi ro đối với rủi ro vận hành, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro quyết toán của hệ thống thanh toán tiền giao dịch chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2019.

Khổng Vũ