• ngan hang viet trien khai basel ii toi nay nhu the nao

    Ngân hàng Việt triển khai Basel II tới nay như thế nào?

    TBCKVN - Việc thực hiện tuân thủ theo các Hiệp ước Basel cho phép các ngân hàng đo lường và giám sát chặt chẽ những rủi ro, từ đó kiểm soát tốt hơn phản ứng nhanh và chủ động trong việc quản lí rủi ro. Điều này sẽ giúp tăng trưởng bền vững hơn, hỗ trợ tăng giá trị cho cổ đông.
    11:07 | 23/10/2019
|< < 1 2 3 > >|