• vay ngan hang theo ky han the nao thi hop li
    TBCKVN – Kỳ hạn vay (thời hạn vay) là khoảng thời gian được tính từ ngày tiếp theo của ngày tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay cho khách hàng cho đến thời điểm khách hàng phải trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận của tổ chức tín dụng và khách hàng.  
    11:27 | 23/05/2019
|< < 1 2 3 > >|