• cho vay uu dai cac hoat dong bao ve moi truong

    Cho vay ưu đãi các hoạt động bảo vệ môi trường

    TBCKVN - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
    11:37 | 21/09/2019
|< < 1 2 3 > >|