Trung tâm Tài chính - Tin tức Trung tâm Tài chính cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Thời báo chứng khoán Việt Nam
  • phat trien tp hcm thanh trung tam tai chinh quoc te
    TBCKVN - UBND TP. Hồ Chí Minh vừa giao Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố phối hợp với Trường Chính sách công và quản lý Fulbright tổ chức khảo sát một số trung tâm tài chính trên thế giới để xây dựng Đề án phát triển TP. Hồ Chí Minh thành Trung tâm Tài chính quốc tế phù hợp với điều kiện của thành phố.  
    11:44 | 11/10/2018