tiểu dự án - Tin tức tiểu dự án cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Thời báo chứng khoán Việt Nam
  • de xuat moi ve su dung von oda
    TBCKVN - Vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài chỉ sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên của NSNN là đề xuất mới của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài...  
    07:51 | 11/01/2019