kiểm toán tối cao châu Á - Tin tức kiểm toán tối cao châu Á cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Thời báo chứng khoán Việt Nam
  • vai tro cua kiem toan nha nuoc viet nam trong cong dong asosai
    Sau 20 năm gia nhập Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Kiểm toán Nhà nước đã và đang từng ngày phát triển theo hướng trở thành cơ quan kiểm toán tối cao chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; đồng thời, ngày càng củng cố vị thế và vai trò của mình thông qua những đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng ASOSAI.
    06:15 | 12/09/2018