hộ nông dân - Tin tức hộ nông dân cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Thời báo chứng khoán Việt Nam
  • tang muc cho vay ho nong dan khi khong co tai san bao dam
    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó tăng mức cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại khi không có tài sản bảo đảm.
    11:50 | 12/09/2018