giao dịch cổ phiếu ngày 13/8 - Tin tức giao dịch cổ phiếu ngày 13/8 cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Thời báo chứng khoán Việt Nam