Giám đốc CA tỉnh Nguyễn Hải Trung xuống tận hiện trường chỉ đạo lực lượng PCCC - Tin tức Giám đốc CA tỉnh Nguyễn Hải Trung xuống tận hiện trường chỉ đạo lực lượng PCCC cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Thời báo chứng khoán Việt Nam