đấu giá quyền thuê 12 ki ốt - Tin tức đấu giá quyền thuê 12 ki ốt cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Thời báo chứng khoán Việt Nam