Sẽ không còn mức lương cơ sở từ năm 2021

Cập nhật: 17:49 | 11/08/2019

TBCKVN - Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Đây là thông tin nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã biết. Tuy nhiên không nhiều người biết rằng, năm 2020 sắp tới là năm cuối cùng mức lương này còn tồn tại.

se khong con muc luong co so tu nam 2021

Tổng thu nhập trung bình nam giới cao hơn nữ giới khoảng 12,7% trong 6 tháng đầu năm

se khong con muc luong co so tu nam 2021

Mức lương mới nhất đối với nghề giáo viên được áp dụng từ ngày 1/7/2019

se khong con muc luong co so tu nam 2021

Đi làm ngày lễ mức lương sẽ được tính như thế nào?

Năm 2020, lương cơ sở tiếp tục tăng

Hiện nay, mặc dù đã có dự thảo Nghị định quy định tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2020 áp dụng với người lao động trong doanh nghiệp, tuy nhiên chưa có bất cứ thông tin nào về mức lương cơ sở áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức trong năm tới.

Mặc dù vậy, theo lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức được Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết 27-NQ/TW, mức lương cơ sở năm 2020 sẽ tiếp tục tăng, đảm bảo không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Tại Nghị quyết 107/NQ-CP về triển khai Nghị quyết 27 nêu trên, Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở áp dụng năm 2020.

Theo đó có thể thấy rằng, tin vui với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là trong năm tới, mức lương cơ sở vẫn sẽ tăng.

se khong con muc luong co so tu nam 2021
Ảnh minh họa

Sẽ không còn mức lương cơ sở vào năm 2021

Từ năm 2021, dự kiến sẽ có nhiều thay đổi liên quan đến chính sách tiền lương theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 27-NQ/TW.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất chính là xóa bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương. Lương của cán bộ, công chức, viên chức không còn được tính như cách thức hiện tại là Lương cơ sở x Hệ số lương.

Thay vào đó, sẽ xây dựng mức lương bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Có tất cả 05 bảng lương mới như sau:

- 1 bảng lương chức vụ: Áp dụng với người giữ chức vụ lãnh đạo;

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ: Áp dụng chung với người không giữ chức vụ lãnh đạo;

- 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

Với mức lương mới, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được kỳ vọng sẽ tăng lên, cải thiện đời sống và phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội.

Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp;

Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết 27, các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới gồm:

- Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới;

- Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này;

- Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới....

Thu Uyên