Quý IV, có đến 117 mã cổ phiếu không đủ điều kiện ký quỹ tại HNX

Cập nhật: 07:31 | 10/10/2018

TBCKVN - Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách cổ phiếu không đáp ứng điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV.

Theo danh sách mà HNX đưa ra, có đến 117 mã cổ phiếu không được ký quỹ, trong đó, 5 mã bị tạm ngừng giao dịch; 55 mã thuộc diện bị cảnh báo; phần còn lại là các doanh nghiệp lợi nhuận sau thuế 6 tháng hoặc lợi nhuận lũy kế chưa phân phối bị âm và doanh nghiệp có báo cáo tài chính soát xét bán niên có ý kiến không phải chấp thuận toàn phần từ kiểm toán.

quy iv co den 117 co phieu khong du dieu kien ky quy tai hnx
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Cụ thể, danh sách bao gồm:

quy iv co den 117 co phieu khong du dieu kien ky quy tai hnx
117 cổ phiếu không đủ điều kiện ký quỹ. Nguồn NDH

Tân An