3

Tháng Tám

Quý II/2022, lợi nhuận Gelex Electric (GEE) giảm hơn 59%, lỗ ròng từ tỷ giá 14,5 tỷ đồng

CTCP Thiết bị Điện Gelex (Gelex Electric, UPCoM – Mã chứng khoán: GEE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II với lợi nhuận giảm hơn 59%, lỗ ròng từ tỷ giá tới 14,5 tỷ đồng.

Trong quý II, GEE ghi nhận doanh thu thuần giảm 15,5% xuống 4.641,8 tỷ đồng. Giá vốn giảm nhiều hơn với 18,7% lên 4.014,7 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 12% lên 627 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 71% xuống 42 tỷ đồng chủ yếu do doanh nghiệp không còn khoản cổ tức lợi nhuận được chia trị giá 95,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 56% lên 298,5 tỷ đồng do các hoạt động mở rộng sản xuất và đầu tư; riêng khoản phí lãi vay là 174 tỷ đồng, tăng 55,6% so với cùng kỳ. Ngoài ra, đơn vị còn phát sinh 25 tỷ đồng lỗ nghiệp vụ LME – Hedging. Lỗ chênh lệch tỷ giá 28,5 tỷ đồng, lỗ ròng từ tỷ giá là 14,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng 9,8 tỷ đồng.

Do hoạt động tài chính lỗ gấp nhiều lần cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm hơn 59% xuống 90,2 tỷ đồng. EPS 301 đồng, cùng kỳ 1.002 đồng, sau khi số cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ tăng từ 221,9 triệu đơn vị lên 300 triệu đơn vị.

Quý II/2022, lợi nhuận Gelex Electric (GEE) giảm hơn 59%, lỗ ròng từ tỷ giá 14,5 tỷ đồng

CTCP Thiết bị Điện Gelex (Gelex Electric, UPCoM: GEE)

Lũy kế 6 tháng, doanh thu 9.261.8 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Doanh thu bán thành phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất cơ cấu tổng doanh thu với 89%, tương đương 4.190,9 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán giảm ít hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 24,5% lên 1.171,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 21% lên 577,3 tỷ đồng. Gelex Electric ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 23,8%, đạt 419,5 tỷ đồng.

Năm 2022, Gelex Electric đặt kế hoạch doanh thu thuần tăng 2,1% đạt 19.110 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 144,5%, đạt 2.000 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu đạt 48,5% kế hoạch năm còn lợi nhuận hoàn thành 29% chỉ tiêu.

Tính đến 30/6, tổng tài sản Gelex Electric là 20.111,2 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 15,3% xuống 5.740,7 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn giảm 15,9% xuống 2.968,8 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 47% xuống 747,1 tỷ đồng, chủ yếu bởi Gelex Electric giảm lượng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn còn 565,3 tỷ đồng, bằng 44% con số đầu năm.

Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 329,8 tỷ đồng xuống 84,2 tỷ đồng, do doanh nghiệp không còn 222,8 tỷ đồng trái phiếu, và hạ lượng tiền gửi có kỳ hạn từ 107 tỷ đồng xuống 84,2 tỷ đồng.

Doanh nghiệp điện giảm 2,5% nợ vay ngắn hạn xuống 5.237,4 tỷ đồng; trong đó 3.991,4 tỷ đồng là vay ngắn hạn ngân hàng. Vay dài hạn giảm 7% xuống 5.685,2 tỷ đồng; và vay dài hạn ngân hàng cũng chiếm phần lớn với gần 4.192 tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính là 10.922,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 759,3 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 3.000 tỷ đồng.

Trong năm nay, Gelex Electric dự kiến sở hữu trực tiếp 51% vốn tại CTCP Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh; thoái vốn tại Hạ tầng Gelex; phát triển hoạt động mua bán điện trong các khu công nghiệp trong hệ thống Gelex…

Đối với khối Thiết bị điện, Công ty dự kiến tiếp tục hoàn thành phát triển sản phẩm mới bao gồm: sản xuất tủ trung thế, công tơ điện từ AMI tại CTCP Thiết bị đo điện EMIC; máy biến áp 220 kV; hoàn thành việc nâng cấp dây chuyển CCV-line cáp ngầm trung thế tại Cadivi; thực hiện hoàn thiện các sản phẩm theo hướng nâng cao năng lực sản xuất máy biến áp Thibidi…

Tại khối phát điện, khai thác vận hành đảm bảo an toàn tin cậy và nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả phát điện của các dự án điện gió, điện mặt trời tại Công ty TNHH Phát điện Gelex, CTCP Năng lượng Gelex Quảng Trị…

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên, Gelex Electric dự kiến sẽ chào bán 34 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương ứng 10,18% tổng số cổ phiếu lưu hành để tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.340 tỷ đồng và thông qua kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/8, cổ phiếu GEE đứng tại mốc 32.000 đồng/cổ phiếu.

Quý II/2022, lợi nhuận Gelex Electric (GEE) giảm hơn 59%, lỗ ròng từ tỷ giá 14,5 tỷ đồng

Diễn biến cổ phiếu GEE trong 3 tháng gần nhất. Nguồn: CafeF

Gelex Electric lãi đậm quý đầu năm

Quý I/2022, Gelex Electric ghi nhận doanh thu đạt 4.620 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 360,98 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 162,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,2% lên 11,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 42,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 162,71 tỷ đồng lên 544,37 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 144,6%, tương ứng tăng thêm 133,05 tỷ đồng lên 225,1 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 61,6%, tương ứng tăng thêm 88,4 tỷ đồng lên 231,8 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 785,9%, tương ứng tăng thêm 46,29 tỷ đồng lên 52,18 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 6,9%, tương ứng tăng thêm 11,35 tỷ đồng lên 177,04 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi tăng 86,8%, tương ứng tăng thêm 62,96 tỷ đồng lên 135,53 tỷ đồng.

Công ty có thuyết minh doanh thu tài chính tăng đột biến do lãi bán các khoản đầu tư và chi phí tài chính tăng do lãi tiền vay tăng.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 309,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.431,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 555,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 383,98 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của GEE giảm 6,5% so với đầu năm về 21.620 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 6.644,4 tỷ đồng, chiếm 30,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 5.472,9 tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.616,3 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.315 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 3,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 444,7 tỷ đồng về 11.038,9 tỷ đồng và chiếm 51,1% tổng nguồn vốn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế – Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Văn Toàn

 

About the author 

Lê Hữu Hiệp

Tbck.vn - là kênh thông tin định hướng đầu tư tài chính thịnh vượng. Chúng tôi cung cấp các kiến thức về tài chính, forex, chứng khoán Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm hi vọng sẽ giúp mọi người thành công hơn trên con đường tự do tài chính của mình

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}