Quy định về tỷ lệ tham gia tối thiểu khi liên danh dự thầu

Cập nhật: 11:30 | 18/07/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Trong hợp đồng liên danh tham gia dự thầu gói thầu cung cấp hàng hóa và xây lắp, hồ sơ mời thầu không quy định cụ thể về liên danh. Khi tham dự thầu, nhà thầu liên danh 4 nhà thầu khác. Tỷ lệ tham gia trong liên danh dự thầu có 1 thành viên liên danh chỉ tham dự có 3% giá trị của giá dự thầu. Số còn lại được chia cho 3 thành viên. Vậy việc tham dự đó có sai luật đấu thầu không, và có quy định nào về mức tối thiểu khi tham gia liên danh dự thầu không? 

quy dinh ve ty le tham gia toi thieu khi lien danh du thau

Quy định thông tin danh sách ngắn trong đấu thầu hạn chế

quy dinh ve ty le tham gia toi thieu khi lien danh du thau

Chủ đầu tư có được phép phê duyệt kế hoạch đấu thầu điều chỉnh của gói thầu hay không?

quy dinh ve ty le tham gia toi thieu khi lien danh du thau

Có cần thẩm định và phê duyệt lại khi thay thế giá gói thầu không?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu năm 2013.

quy dinh ve ty le tham gia toi thieu khi lien danh du thau
Ảnh minh họa

2. Nội dung phân tích:

Theo Khoản 3 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định:

Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

Các thành viên tham gia liên danh dự thầu trong trường hợp này phải đáp ứng điều kiện tại khoản 1, 2 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 như sau:

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì chỉ cần các bên đáp ứng được các điều kiện về tư cách hợp lê của các thành viên tham gia dự thầu và năng lực kinh nghiệm của nhà thầu liên danh thì việc tham gia dự thầu sẽ hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật đấu thầu, đồng thời cũng không có quy định nào về mức tối thiểu khi tham gia liên danh dự thầu.

 

Minh Phương