Quảng Bình: Đề xuất điều chỉnh 5 dự án trọng điểm

Cập nhật: 15:30 | 11/07/2019

TBCKVN - Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII đã đề cấp đến vấn đề điều chỉnh thời gian thực hiện, nội dung, quy mô, giá trị đầu tư tại 5 dự án đầu tư trọng điểm tại Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

quang binh de xuat dieu chinh 5 du an trong diem Quảng Bình: 1 nhà đầu tư trúng dự án Tổ hợp khách sạn và nhà ở kết hợp tại TP. Đồng Hới
quang binh de xuat dieu chinh 5 du an trong diem Bất động sản Quảng Bình: Có gì 6 tháng cuối năm?
quang binh de xuat dieu chinh 5 du an trong diem Đất nền Bắc miền Trung hiện giờ ra sao?
quang binh de xuat dieu chinh 5 du an trong diem
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Tờ trình số 1085/TTr-UBND ngày 03/7/2019, UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 dự án, cụ thể gồm:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ QL1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, thuộc nhóm B, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư giai đoạn 2014 - 2016 của Dự án cải tạo nâng cấp QL1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, thời gian thực hiện đã phê duyệt: Năm 2017 - 2018. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành (99,8%), số vốn còn lại chưa giải ngân là 552 triệu đồng, theo kế hoạch sẽ được Trung ương bố trí trong năm 2019. Do vậy, phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành năm 2017 - quý III/2019.

Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Đông mương Phóng Thủy, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 90,78 tỷ đồng, thuộc nhóm B, sử dụng nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất dự án và ứng trước từ Quỹ phát triển đất của tỉnh. Thời gian thực hiện đã phê duyệt từ năm 2016 - 2018. Trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc trong công tác đấu thầu gói xây lắp, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, dẫn đến thời gian thực hiện dự án không đảm bảo theo tiến độ đã được HĐND tỉnh phê duyệt. Do vậy, phải điều chỉnh thời gian thực hiện thành năm 2016 - 2020.

Dự án xây dựng củng cố đê, kè chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ, TP. Đồng Hới

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 81 tỷ đồng, thuộc nhóm B, sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, vốn đối ứng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thời gian thực hiện đã được phê duyệt từ năm 2018 - 2022. Trong quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến chủ trương đầu tư như việc di dời 2 công trình Cảng cá Nhật Lệ và Nhà máy đóng tàu Nhật Lệ thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị mới Nam Cầu Dài gây mất nhiều thời gian, ảnh hướng đến tiến độ thực hiện dự án, tiến độ bố trí vốn.

Cùng với đó, trong quá trình thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; lập phương án giải phóng mặt bằng, chi phí nhiên vật liệu, nhân công, chi phí giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi so với thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư, do vậy phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bao gồm quy mô đầu tư, phân kỳ đầu tư để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và thời gian bố trí vốn đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

Dự án đầu tư Hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông

Được biết, dự án có tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng, thuộc nhóm B, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020. Thời gian thực hiện đã được phê duyệt là từ năm 2017 - 2020. Đến nay, dự án đã được bố trí kế hoạch vốn 810 tỷ đồng (90%), 90 tỷ đồng còn lại được dự phòng trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.

Theo nội dung dự án đã được phê duyệt, thời gian thực hiện sẽ kết thúc vào năm 2020, đối với phần vốn 10% dự phòng còn lại tức 90 tỷ đồng sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ trong kế hoạch năm 2020. Vì vậy, để đảm bảo thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn, cần phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành năm 2017 - 2021;

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Thành ủy Đồng Hới 

Dự án có tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng, thuộc nhóm B, sử dụng nguồn vốn bán trụ sở cũ, nguồn ngân sách thành phố, nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất của dự án hạ tầng kỹ thuật phát triển quỹ đất trên địa bàn. Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt từ năm 2016 - 2018.

Đến nay, dự án cơ bản đã hoàn thành, số vốn đã bố trí hơn 107,5 tỷ đồng (90,7%), số vốn còn lại dự kiến bố trí cho việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục phụ trợ như cây xanh, đài phun nước, thanh toán theo hợp đồng các gói thầu tư vấn, xây lắp do chưa bố trí đủ nguồn vốn trong quá trình thực hiện dự án. Do vậy, phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành năm 2016 - 2019 để phù hợp với tình hình thi công thực tế và nguồn vốn bố trí cho dự án tránh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công.

Hữu Dũng