Phòng ban nào chịu trách nhiệm lập hồ sơ dự thầu trong công ty?

Cập nhật: 09:52 | 26/07/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Trong công ty thì phòng Hành chính Nhân sự, phòng Kế toán và phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu? 

phong ban nao chiu trach nhiem lap ho so du thau trong cong ty

Phân chia dự án thành các gói thầu được căn cứ theo tính chất nào?

phong ban nao chiu trach nhiem lap ho so du thau trong cong ty

Quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu là gì?

phong ban nao chiu trach nhiem lap ho so du thau trong cong ty

Nhà thầu ngoài danh sách muốn tham gia chào hàng rút gọn thì xử lý thế nào?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu 2013.

Nghị định 63/2014/NĐ – CP.

phong ban nao chiu trach nhiem lap ho so du thau trong cong ty
Ảnh minh họa

2. Nội dung phân tích:

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Khi tiến hành lập hồ sơ mời thầu các đơn vị phải đảm bảo được điều kiện về chủ thể thực hiện lập hồ sơ.

Theo quy định pháp luật, không có quy định cụ thể giao cho phòng, ban nào lập hồ sơ mời thầy tuy nhiên đối với người đứng ra lập hồ sơ mời thầu phải đảm bảo điều kiện nhất định của Luật đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ – CP. Trong đó các nhân viên trong các phòng, ban mà bạn nhắc tới khi tiến hành lập hồ sơ thì phải đáp ứng được những điều kiện về đấu thầu và có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo Điều 16 Luật đấu thầu 2013:

"Điều 16. Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

1. Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư.

2. Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu."

Vậy, đơn vị của bạn cần lưu ý các nội dung về điều kiện nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Phương