Phát hiện 8.100 khoản chi chưa đúng quy định

Cập nhật: 15:33 | 10/09/2019

Trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng chi ngân sách đạt 901.350 tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2018...

phat hien 8100 khoan chi chua dung quy dinh

DIC Corp điều chỉnh tăng 32% lợi nhuận sau thuế sau soát xét

phat hien 8100 khoan chi chua dung quy dinh

Đề xuất áp thuế 0% với động cơ, hộp số ô tô nhập khẩu

phat hien 8100 khoan chi chua dung quy dinh

Nhatrangtex vi phạm về thuế, phạt và truy thu gần 3,6 tỷ đồng

phat hien 8100 khoan chi chua dung quy dinh
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, qua kiểm tra Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 8.100 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; không chấp nhận thanh toán khoảng 58 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo mới nhất về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 8/2019.

Theo đó, tổng thu ngân sách tháng 8/2019 ước đạt 100.400 tỷ đồng. Luỹ kế thu ngân sách 8 tháng ước đạt 997.600 tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán, tăng 12,4% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa tháng 8 ước đạt 81.800 tỷ đồng. Luỹ kế thu nội địa 8 tháng ước đạt 808.800 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2018 (đạt 64,6% dự toán, tăng 17,1%).

Ước tính cả nước có 55/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 65%) và 59 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ dầu thô tháng 8 ước đạt 4.600 tỷ đồng, trên cơ sở giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 66 USD/thùng, sản lượng thanh toán ước đạt 1 triệu tấn.

Lũy kế 8 tháng ước đạt 38.780 tỷ đồng, bằng 87% dự toán, giảm 6,8% so cùng kỳ năm 2018.

Sản lượng dầu thanh toán ước đạt 7,8 triệu tấn, bằng 74,8% kế hoạch, bằng 96,3% cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt 26.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 13.200 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 13.300 tỷ đồng. Lũy kế thu 8 tháng đạt ước đạt 147.200 tỷ đồng, bằng 77,8% dự toán, tăng 10,3% so cùng kỳ năm 2018.

Hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 85.900 tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách tháng 8 ước đạt 124.490 tỷ đồng. Luỹ kế chi ngân sách 8 tháng đạt 901.350 tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó đáng chú ý, chi đầu tư phát triển đạt 161.270 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, giảm 8,8%. Chi trả nợ lãi đạt 76.760 tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán, tăng 1,6%.

Chi thường xuyên cũng đạt tới 649.890 tỷ đồng, bằng 65% dự toán, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Đặc biệt, tính đến ngày 31/8/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát thanh toán được 570.800 tỷ đồng chi thường xuyên ngân sách, đạt 54,7% dự toán và giải ngân 153.80 tỷ đồng chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Qua đó, phát hiện khoảng 8.100 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 58 tỷ đồng.

Theo Duyên Duyên/Vneconomy