Phân công chuẩn bị nội dung họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cập nhật: 01:01 | 14/03/2019

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về chuẩn bị phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

phan cong chuan bi noi dung hop uy ban thuong vu quoc hoi UBTVQH thông qua Nghị quyết sắp xếp lại cấp huyện, cấp xã
phan cong chuan bi noi dung hop uy ban thuong vu quoc hoi Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
phan cong chuan bi noi dung hop uy ban thuong vu quoc hoi UBTVQH xem xét, thông qua các Nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ
phan cong chuan bi noi dung hop uy ban thuong vu quoc hoi

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm các quy định về thời hạn trình, hồ sơ tài liệu, báo cáo phục vụ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Khẩn trương chuẩn bị các nội dung Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 33 (tháng 4/2019).

Đối với 5 nội dung đã đưa ra khỏi Chương trình phiên họp thứ 32 (tháng 3/2019), Thủ tướng yêu cầu các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ cần sớm hoàn thiện hồ sơ tài liệu bảo đảm đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa vào Chương trình phiên họp thứ 33: Dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi); Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương.

Theo baotintuc.vn