Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh xử lý nợ xấu

Cập nhật: 18:00 | 19/09/2018

TBCKVN - Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra loạt yêu cầu với các ngân hàng cũng như VAMC trong việc xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống.  

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-NHNN với nội dung trọng tâm về việc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu sau một năm thực hiện Nghị quyết số 42, Quyết định số 1058, Chỉ thị số 32 và Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017. Theo đó, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng - VAMC và các ngân hàng triển khai nghiêm túc, quyết liệt hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm.

ngan hang nha nuoc yeu cau day manh xu ly no xau
Ảnh minh họa

Trong đó, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chỉ đạo các ngân hàng, VAMC triển khai có hiệu quả các giải pháp tại Quyết định số 1058 và Nghị quyết số 42 theo đúng mục tiêu, lộ trình và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, cơ quan này khẩn trương hoàn thiện, trình Thống đốc ban hành các Thông tư hướng dẫn Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho các ngân hàng triển khai hiệu quả Nghị quyết số 42 và Quyết định số 1058.

Thống đốc cũng yêu cầu lãnh đạo các ngân hàng chỉ đạo sát sao công tác triển khai Nghị quyết số 42 và Quyết định số 1058. Trong đó, lưu ý các ngân hàng áp dụng toàn diện các biện pháp quy định tại Nghị quyết số 42 để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu, đảm bảo mục tiêu xử lý nợ xấu theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt/chấp thuận. Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng cần tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nội dung, giải pháp phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 đảm bảo đúng lộ trình đề ra. Các tổ chức tín dụng khẩn trương trình phê duyệt và/hoặc triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử nợ xấu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lãi suất, huy động vốn. Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VAMC triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu trên toàn hệ thống.

Đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Thống đốc chỉ thị đơn vị này tiếp tục tổ chức triển khai các giải pháp quy định tại Quyết định số 28, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp quy định tại Nghị quyết số 42 để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã mua. Ngoài ra, VAMC phải đẩy mạnh hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường theo quy định của pháp luật và phương án được duyệt, đồng thời áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong việc mua bán nợ theo giá trị thị trường.

Song song đó, VAMC tăng cường phối hợp với ngân hàng để rà soát, phân loại, đánh giá lại tài sản bảo đảm và các khoản nợ xấu đã mua để xác định khả năng thu hồi nợ và có giải pháp xử lý phù hợp. Nếu có khó khăn, vướng mắc, VAMC phải kiến nghị kịp thời với Ngân hàng Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, mua bán nợ xấu...

Khổng Vũ