Mức lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Bắc Á tháng 2/2019 là 8,2%/năm

Cập nhật: 18:09 | 12/02/2019

TBCKVN - Lãi suất Ngân hàng Bắc Á trong tháng 2/2019 được điều chỉnh tăng tại các kì hạn từ 6 tháng trở lên. Với mức lãi suất cao nhất là 8,2%/năm được áp dụng cho tiền gửi trả lãi cuối kì với kì hạn gửi tiền 13, 15, 18 và 36 tháng.  

muc lai suat cao nhat tai ngan hang bac a thang 22019 la 82nam Tháng 11/2018: Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất
muc lai suat cao nhat tai ngan hang bac a thang 22019 la 82nam Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 10/2018
muc lai suat cao nhat tai ngan hang bac a thang 22019 la 82nam Ngân hàng Bắc Á được chấp thuận tăng vốn lên 5.500 tỷ đồng

Theo đó, lãi suất Ngân hàng Bắc Á trong tháng 2/2019 đã được điều chỉnh tăng tại một số kì hạn từ 6 tháng trở lên với mức tăng từ 0,2 - 0,4 điểm %.

Cụ thể, đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi cuối kì, tiền gửi tiết kiệm không kì hạn và có kì hạn từ 1 - 3 tuần đang được hưởng mức lãi suất là 1%/năm. Các khoản tiền gửi có kì hạn ngắn từ 1 - 5 tháng có lãi suất là 5,5%/năm

Ngân hàng Bắc Á đang áp dụng mức lãi suất khá cao đối với các khoản tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng trở lên. Cụ thể, kì hạn từ 6 - 7 tháng có lãi suất là 7,6%/năm (tăng 0,3 điểm %) , kì hạn 8 tháng có lãi suất 7,7%/năm (tăng 0,3 điểm %).

Tiền gửi kì hạn 9 tháng và 10 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất là 7,9%/năm (tăng 0,3 điểm %).

muc lai suat cao nhat tai ngan hang bac a thang 22019 la 82nam
Ảnh minh họa

Tương tự, tiết kiệm kì hạn 11 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 7,9%/năm (tăng 0,2 điểm %) ; kì hạn 12 là 8,1%/năm (tăng 0,2 điểm %).

Các kì hạn 13 tháng,15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất 8,2%/năm (tăng 0,2 điểm %).

Đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi hàng quý, các kì hạn 6 tháng đang được áp dụng mức lãi suất 7,4%/năm (tăng 0,2 điểm %), 9 tháng là 7,7%/năm (tăng 0,3 điểm %) và 12 tháng là 7,9%/năm (tăng 0,4 điểm %)..

Các kì hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất là 8%/năm (tăng 0,2 điểm %).

Đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi hàng tháng, kì hạn 2 – 5 tháng có mức lãi suất là 5,4%/năm; 6 tháng và 7 tháng là 7,3%/năm (tăng 0,2 điểm %); 8 tháng là 7,4%/năm, (tăng 0,2 điểm %).

Tiền gửi kì hạn 9 tháng đang được áp dụng mức lãi suất 7,6%/năm (tăng 0,3 điểm %); 10 và 11 tháng là 7,6%/năm (tăng 0,2 điểm %).

Lãi suất áp dụng cho kì hạn 12 tháng là 7,8%/năm (tăng 0,2 điểm %).

Các kì hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất huy động là 7,9%/năm, (tăng 0,2 điểm %).

Biểu lãi suất Ngân hàng Bắc Á khảo sát tại ngày 11/2/2019

Kỳ hạn

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Không kỳ hạn

-

-

1

01 tuần

-

-

1

02 tuần

-

-

1

03 tuần

-

-

1

01 tháng

-

-

5,5

02 tháng

5,4

-

5,5

03 tháng

5,4

-

5,5

04 tháng

5,4

-

5,5

05 tháng

5,4

-

5,5

06 tháng

7,3

7,4

7,6

07 tháng

7,3

-

7,6

08 tháng

7,4

-

7,7

09 tháng

7,6

7,7

7,9

10 tháng

7,6

-

7,9

11 tháng

7,6

-

7,9

12 tháng

7,8

7,9

8,1

13 tháng

7,9

-

8,2

15 tháng

7,9

8

8,2

18 tháng

7,9

8

8,2

24 tháng

7,9

8

8,2

36 tháng

7,9

8

8,2

Nguồn: Website BacABank

Hoài Dương