Lợi nhuận PG Bank giảm mạnh trong quý III năm 2018

Cập nhật: 08:35 | 07/11/2018

TBCKVN - Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quí III, với lợi nhuận trước thuế của PG Bank vẫn giảm gần 34,5% với chưa đầy 44,5 tỉ đồng.  

loi nhuan pg bank giam manh trong quy iii nam 2018 NHNN thông qua phương án sáp nhập giữa PG Bank và HDBank
loi nhuan pg bank giam manh trong quy iii nam 2018 PG Bank cho vay mua ô tô với lãi suất chỉ từ 7,49%/năm

Cụ thể, trong quý III, lợi nhuận trước PG Bank giảm gần 34,5% với chưa đầy 44,5 tỉ đồng. Đồng thời, tổng tài sản của ngân hàng cũng giảm 7,6% so với cuối năm trước; dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng âm 1,5%. Trong khi đó, qui mô nợ xấu và tỉ lệ nợ xấu đều tăng mạnh.

loi nhuan pg bank giam manh trong quy iii nam 2018
Ảnh: Nguồn Internet

Trong kì, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh hơn 30% so với cùng kì năm trước xuống 92,5 tỉ đồng. Do đó, mặc dù chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng đã giảm gần 26% nhưng lợi nhuận ròng vẫn giảm gần 35%.

Trong các mảng kinh doanh của ngân hàng, thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn thu chính với gần 210 tỉ đồng, tăng 0,1% so với quí III 2017.

Ngoài ra, chi phí hoạt động trong quý của PG Bank lại tăng nhẹ 7,5% lên hơn 128 tỉ đồng.

Tính đến hết 30/9, tổng tài sản của PG Bank đạt gần 27.065 tỉ đồng, giảm 7,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 1,5% đạt hơn 21.100 tỉ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng giảm 5,9% xuống còn 21.538 tỉ đồng.

Mặc dù tăng trưởng tín dụng âm nhưng tổng giá trị các khoản nợ xấu của PG Bank lại tăng mạnh hơn 37% lên hơn 947 tỉ đồng. Đồng thời, tỉ lệ nợ xấu sau 9 tháng cũng tăng từ mức 3,23% tại thời điểm 31/12/2017 lên 4,49%.

Hoài Dương