Loại nhà thầu vì lý do không uy tín có được không?

Cập nhật: 16:00 | 09/08/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Một nhà thầu A đã trúng thầu trong năm 2016 và cung cấp cấp 5 loại hóa chất theo hợp đồng số 125/2016. Nhung trong quá trình cung cấp có 3 mặt hàng không đạt chất lượng và chất lượng không ổn định dẫn đến hàng bị trả hàng về và có khi bị phạt vì không đạt chất lượng của 1 trong 5 mục đó. Vậy nếu nhà thầu này tiếp tục tham gia thầu trong năm tiếp theo thì nhà thầu này có bị đánh giá là loại vì lý do là: không có uy tín không? Có cách nào để loại nhà thầu này không vì nhà thầu này không có uy tín. 

loai nha thau vi ly do khong uy tin co duoc khong

Khi nào được yêu cầu thanh toán qua hình thức chào hàng cạnh tranh?

loai nha thau vi ly do khong uy tin co duoc khong

Chi nhánh có cần giấy ủy quyền khi ký kết hợp đồng không?

loai nha thau vi ly do khong uy tin co duoc khong

Có phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu điện tử không?

loai nha thau vi ly do khong uy tin co duoc khong
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu 2013.

2. Nội dung phân tích:

Trường hợp nhà thầu A sau khi đã trúng thầu cung cấp 5 loai hóa chất theo hợp đồng đã ký kết, nhưng trong quá trình cung cấp có 3 mặt hàng không đạt chất lượng và chất lượng không ổn định. Trường hợp này được xác định nhà thầu vi phạm hợp đồng khi không thực hiện đúng những thỏa thuận đã giao kết. Chủ đầu tư có quyền chấm hợp đồng đã ký kết với nhà thầu và tìm nhà thầu khác.

Căn cứ Khoản 11 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư giải quyết như sau:

+ Chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó.

+ Phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu.

+ Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó.

* Lưu ý:

+ Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, người có thẩm quyền phải đảm bảo nhà thầu được chỉ định thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu.

+ Trường hợp việc thực hiện hợp đồng chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu thì không được phép chấm dứt hợp đồng để thay thế nhà thầu khác.

Trường hợp phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm để thay thế nhà thầu mới, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu; trong thông báo phải nêu rõ lý do nhà thầu vi phạm dẫn tới phải chấm dứt hợp đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế, tên nhà thầu được chỉ định trong trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Như vậy, chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng với nhà thầu hoặc tiếp tục thực hiện hợp đồng với nhà thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp đúng các mặt hàng đảm bảo đúng chất lượng như đã thỏa thuận. Nếu nhà thầu vi phạm sẽ xử lý theo nội dung nêu trên.

Tuy nhiên, hợp đồng mà bạn đang trình bày là hợp đồng thực hiện năm 2016, sắp tới bên bạn có thực hiện là gói thầu mới, để đánh giá năng lực của nhà thầu bên bạn có thể đưa ra các yêu cầu về năng lực kinh nghiệm đối với nhà thầu trong hồ sơ yêu cầu. Nếu nhà thầu vẫn đáp ứng thì bên bạn vẫn phải tiến hành đánh giá hồ sơ của nhà thầu nếu nhà thầu tham dự và có đủ điều kiện hợp lệ.

Minh Phương