Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Cập nhật: 09:49 | 20/01/2020

TBCKVN - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/2/2020 do UBND xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay ủy quyền như sau:

lich dau gia quyen su dung dat tai thi xa muong lay tinh dien bien

Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

lich dau gia quyen su dung dat tai thi xa muong lay tinh dien bien

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

lich dau gia quyen su dung dat tai thi xa muong lay tinh dien bien

Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

lich dau gia quyen su dung dat tai thi xa muong lay tinh dien bien
Ảnh minh họa

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2) Người có tài sản đấu giá: UBND xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

3) Tên tài sản: Đấu giá cho thuê đất công ích sử dụng vào mục đích nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâu năm tại địa bàn xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay Gồm 06 thửa đất (Chi tiết các thửa đất có trong hồ sơ đấu giá).

4) Nơi có tài sản đấu giá: tại Bản Tạo Sen, Bản Ho Luông 1 và Bản Ho Luông 2 xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

5) Tổng giá khởi điểm (06 thửa đất): 16.729.248 đồng (Bằng chữ: Mười sáu triệu bảy trăm hai mươi chín ngàn hai trăm bốn mươi tám đồng)

6) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) cho người tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 03/02/2020 đến 17 giờ ngày 14/02/2020 (trong giờ hành chính) tại UBND xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Diện tích từ 0,5 ha trở xuống; Mức thu tiền hồ sơ là 1.000.000 đồng/ hồ sơ

+ Diện tích từ trên 0,5 ha đến 2 ha; Mức thu tiền hồ sơ là 3.000.000 đồng/ hồ sơ

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 03/02/2020 đến 17 giờ ngày 14/02/2020 (trong giờ hành chính) tại UBND xã lay Nưa, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

- Thời gian nộp tiền đặt trước, giấy nộp tiền đặt trước bản chính (nếu chuyển khoản): Từ ngày 13/02/2020 đến 17 giờ ngày 14/02/2020 (trong giờ hành chính).

- Khoản tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt hoăc chuyển khoản cho UBND xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay trong thời gian quy định.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay trong thời gian quy định.

7) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 02 năm 2020 tại Hội trường UBND xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Chi tiết xin liên hệ

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- UBND xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay. ĐT: 02153.840.481

Danh sách các thửa đất (Đấu giá cho thuê đất công ích sử dụng vào mục đích nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâu năm tại địa bàn xã Lay Nưa)

lich dau gia quyen su dung dat tai thi xa muong lay tinh dien bien
lich dau gia quyen su dung dat tai thi xa muong lay tinh dien bien

Thu Uyên