Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức bị xử lý như thế nào?

Cập nhật: 16:03 | 16/09/2019

TBCKVN - Trong thời gian học đại học, có người em nhờ tôi giúp đỡ để có chứng chỉ anh văn đủ điều kiện ra trường. Lúc đó tôi có một người bạn đề xuất chỉ cần đưa 2,5 triệu đồng thì sẽ giúp cho. Sau đó tôi đã giúp ba người bạn nữa để có chứng chỉ anh văn và chỉ nhận đúng 2,5 triệu sau đó đưa hết cho người kia. Nhưng khi nộp chứng chỉ thì bị phát hiện đây là giả, vậy trường hợp này tôi bị xử lý thế nào?    

lam gia con dau tai lieu cua co quan to chuc bi xu ly nhu the nao

Hành vi phá hoại tài sản, huỷ hoại tài sản bị xử lý như thế nào?

lam gia con dau tai lieu cua co quan to chuc bi xu ly nhu the nao

Tội sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản bị xử lý như thế nào?

lam gia con dau tai lieu cua co quan to chuc bi xu ly nhu the nao

Lưu hành tiền giả bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Xét thấy, trong trường hợp này người bạn của bạn đã thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu của trường học trong việc làm giả chứng chỉ. Vì vậy, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 341 - Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, cụ thể:

“Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

lam gia con dau tai lieu cua co quan to chuc bi xu ly nhu the nao
Hình minh họa

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Làm từ 02 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;...”

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 17 - Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về đồng phạm như sau:

“Điều 17. Đồng phạm

1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

4. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành”.

Căn cứ vào các quy định trên, bạn có cùng thực hiện với người bạn của bạn nên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả giấy tờ, hồ sơ, con dấu của cơ quan, tổ chức với vai trò là đồng phạm giúp sức.

Hùng Dũng