Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 6/2019: Cao nhất 7%/năm

Cập nhật: 06:00 | 20/06/2019

TBCKVN - Trong tháng 6, mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại Techcombank là 7%/năm dành cho khách hàng cá nhân, sản phẩm tiết kiệm phát lộc online tại các kỳ hạn từ 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng.  

lai suat ngan hang techcombank moi nhat thang 62019 cao nhat 7nam

Techcombank được chấp thuận đạt chuẩn Basel II sớm

lai suat ngan hang techcombank moi nhat thang 62019 cao nhat 7nam

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 5/2019 mới nhất

lai suat ngan hang techcombank moi nhat thang 62019 cao nhat 7nam

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 4/2019 mới nhất

lai suat ngan hang techcombank moi nhat thang 62019 cao nhat 7nam

Lãi suất ngân hàng Techcombank trong tháng 3/2019 mới nhất

lai suat ngan hang techcombank moi nhat thang 62019 cao nhat 7nam

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Techcombank tăng mạnh

lai suat ngan hang techcombank moi nhat thang 62019 cao nhat 7nam

Mức lãi suất cao nhất tại Techcombank tháng 2/2019 là 7,2%/năm

Lãi suất Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trong tháng 6/2019 dao động từ 0,3 – 7%/năm. Theo đó, đối với tiền gửi không kỳ hạn, Techcombank đang áp dụng mức lãi suất là 0,3%/năm. Đối với sản phẩm tài khoản phát lộc, Techcombank chia làm hai mức lãi suất dành cho khách hàng thường và khách hàng ưu tiên. Với khách hàng thường, lãi suất tiết kiệm dao động từ 5 – 7%/năm. Lãi suất tăng dần theo số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên.

lai suat ngan hang techcombank moi nhat thang 62019 cao nhat 7nam
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Ngoài ra, tại kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng, Techcombank chia làm hai loại lãi suất riêng biệt: Loại lãi suất thông thường và lãi suất đặc biệt. Loại lãi suất đặc biệt áp dụng với các khoản tiền gửi mở mới từ 100 triệu của khách hàng từ đủ 50 tuổi trở lên.

Cụ thể, đối với tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, mức lãi suất đối với kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng là 5%/năm; kỳ hạn 3 tháng (đối với khách hàng thông thường) là 5,1%/năm và 5,3%/năm đối với khách hàng được hưởng mức lãi suất đặc biệt. Tiền gửi kỳ hạn 4 và 5 tháng đang có mức lãi suất huy động là 5,1%/năm. Kỳ hạn 6 tháng (đối với khách hàng thông thường) là 6,2%/năm và 6,4%/năm đối với khách hàng được hưởng mức lãi suất đặc biệt; kỳ hạn 7 - 8 tháng là 6%/năm; kỳ hạn từ 9 - 11 tháng là 6,1%/năm. Tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng - 20 tháng có cùng mức lãi suất là 6,6%/năm. Các kỳ hạn 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng đang được huy động với mức lãi suất 6,7%/năm.

Bên cạnh đó, với số tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng, mức lãi suất áp dụng đều cao hơn 0,1 điểm % tại tất cả các kỳ hạn so với số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với số tiền gửi trên 3 tỷ đồng, lãi suất áp dụng đều cao hơn 0,2 điểm % tại tất cả các kỳ hạn so với số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng.

Đối với khách hàng ưu tiên, mức lãi suất áp dụng với mỗi kỳ hạn đều cao hơn 0,1%/năm so với khách hàng thường. Theo đó, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất ở hình thức Tiết kiệm phát lộc là 7%/năm áp dụng với các khách hàng ưu tiên tại các kỳ hạn 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng và số tiền gửi trên 3 tỷ đồng. Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc tại các kỳ hạn 1 tháng - 36 tháng dao động từ 5,4% - 7,1%/năm, cao hơn từ 0,2 - 0,4 điểm % so với sản phẩm tiết kiệm tại quầy.

lai suat ngan hang techcombank moi nhat thang 62019 cao nhat 7nam
Nguồn: Techcombank.

Dưới đây là Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 6/2019:

lai suat ngan hang techcombank moi nhat thang 62019 cao nhat 7nam
Nguồn: Techcombank.

Khổng Vũ