Lãi suất ngân hàng nào cao nhất trong tháng 3/2019

Cập nhật: 12:28 | 20/03/2019

TBCKVN - Thông tin lãi suất các ngân hàng trong tháng 3/2019 có sự điều chỉnh, thay đổi theo các kỳ hạn như ngân hàng Techcombank, Vietcombank, BIDV, VietinBank ... Mức lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 3/2019 cao nhất là 8,6% của ngân hàng VietCapital.  

lai suat ngan hang nao cao nhat trong thang 32019 Lãi suất Ngân hàng Phương Đông tháng 3/2019 cáo nhất là 7,9%
lai suat ngan hang nao cao nhat trong thang 32019 Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 3/2019 mới nhất
lai suat ngan hang nao cao nhat trong thang 32019 Mức lãi suất cao nhất tại VIB tháng 3/2019 là 8,4%/năm

Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 3/2019, có một số ngân hàng thay đổi lãi suất gửi tiết kiệm so với tháng 2, có kỳ hạn tăng lên, có kỳ hạn thì lãi suất giảm đi. Dưới đây là bảng lãi suất ngân hàng tháng 3/2019 để biết được ngân hàng nào có lãi suất cao nhất.

I. Bảng lãi suất ngân hàng tháng 3/2019

lai suat ngan hang nao cao nhat trong thang 32019
Ảnh: Nguồn Internet

II. Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 3/2019

 1. Lãi Suất Ngân Hàng Agribank Tháng 3/2019, Cao Nhất 6,8%.
 • Với kỳ hạn 1 tháng, ngân hàng Agribank áp dụng lãi suất là 4,5%.
 • Lãi suất cho kỳ hạn 3 tháng của Agribank là 5%.
 • Lãi suất gửi tiết kiệm 5,5% cho kỳ hạn 6 tháng.
 • Lãi suất của ngân hàng Agribank cho kỳ hạn 12 và 24 tháng là 6,8%.
 1. Lãi Suất Ngân Hàng BIDV Tháng 3/2019, Cao Nhất 6,9%.
 • Lãi suất gửi tiết kiệm của ngân hàng BIDV cho kỳ hạn 1 tháng là 4,5%.
 • Với kỳ hạn 3 tháng, BIDV áp dụng lãi suất 5%.
 • Lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng của ngân hàng BIDV là 5,5%.
 • Lãi suất 6,9% là dành cho kỳ hạn 12 và 24 tháng.
 1. Lãi Suất Ngân Hàng Vietcombank Tháng 3/2019, Cao Nhất 6,8%.
 • Đối với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất là 4,5%.
 • Lãi suất cho kỳ hạn 3 tháng là 5%.
 • Lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng của Vietcombank là 5,5%.
 • Lãi suất gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 12 và 24 tháng đều là 6,8%.
 1. Lãi Suất Ngân Hàng Techcombank Tháng 3/2019, Cao Nhất 6,7%.
 • Lãi suất gửi tiết kiệm 4,1% dành cho kỳ hạn 1 tháng.
 • Lãi suất đối với 3 tháng có kỳ hạn là 5,1%
 • Với 6 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm 6,2%.
 • Còn với 12 và 24 tháng có lãi suất là 6,7%
 1. Lãi Suất Ngân Hàng VietinBank Tháng 3/2019, Cao Nhất 6,8%.
 • Lãi suất của kỳ hạn 1 tháng là 4,5%.
 • Kỳ hạn 3 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm của VietinBank là 5%.
 • 5,5% là lãi suất gửi tiết kiệm của kỳ hạn 6 tháng.
 • Còn với kỳ hạn 12 và 24 tháng, lãi suất của VietinBank là 6,8%.
 1. Lãi Suất Ngân Hàng MB Tháng 3/2019, Cao Nhất 7,5%.
 • Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng MB cho kỳ hạn 1 tháng là 5%.
 • Lãi suất cho kỳ hạn 3 tháng của MB Bank là 5,3%.
 • Với kỳ hạn 6 tháng thì MB Bank áp dụng lãi suất 7%.
 • Lãi suất 7,2% cho kỳ hạn 12 tháng.
 • Với kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là 7,5%.
 1. Lãi Suất Ngân Hàng ACB Tháng 3/2019, Cao Nhất 7%.
 • Kỳ hạn 1 tháng, ACB áp dụng lãi suất là 4,8%.
 • Kỳ hạn 3 tháng, lãi suất của ACB là 5,3%.
 • Lãi suất 6,5% dành cho kỳ hạn 6 tháng.
 • Kỳ hạn 12 tháng áp dụng mức lãi suất bằng 6,7%.
 • Lãi suất cho kỳ hạn 24 tháng của ACB là 7%.
 1. Lãi Suất Ngân Hàng SHB Tháng 3/2019, Cao Nhất 6,8%.
 • Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 5,3%.
 • Lãi suất cho kỳ hạn 3 tháng của ngân hàng SHB là 5,5%.
 • Lãi suất của SHB cho kỳ hạn 6 tháng là 6,7%.
 • Kỳ hạn 12 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm bằng 6,78%.
 • Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là 6,8%.
 1. Lãi Suất Ngân Hàng Lienvietpostbank Tháng 3/2019, Cao Nhất 7,3%.
 • Kỳ hạn 1 tháng, Lienvietpostbank có lãi suất tiết kiệm là 4,5%.
 • Lãi suất cho kỳ hạn 3 tháng là 5,1%.
 • Lãi suất của Lienvietpostbank áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng là 5,8%.
 • Kỳ hạn 12 tháng là 6,9%.
 • Còn lãi suất 7,3% áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng.

Do đó, ngân hàng Lienvietpostbank có sự điều chỉnh lãi suất là giảm xuống, nhưng mức giảm này là nhẹ và không đáng kể.

Có thể nhận thấy ngân hàng VietinBank, BIDV, Agribank, Eximbank, Lienvietpostbank và Vietcombank có lãi suất gửi tiết kiệm với kỳ hạn 1 tháng là thấp nhất, chưa đến 5%.

Thu Hoài