Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 10/2018

Cập nhật: 06:00 | 03/10/2018

TBCKVN - Lãi suất Ngân hàng Bắc Á (BAC A BANK) cao nhất là 8%/năm được áp dụng cho tiền gửi trả lãi cuối kỳ với kỳ hạn gửi tiền 13, 15, 18 và 36 tháng. 

lai suat ngan hang bac a moi nhat thang 102018
Lãi suất Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) cao nhất là 8%/năm

Lãi suất BAC A BANK trong đầu tháng 10 không đổi so với tháng 9 ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi cuối kỳ, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn từ 1 - 3 tuần đang được hưởng mức lãi suất là 1%/năm. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn từ 1 - 5 tháng có lãi suất là 5,5%/năm.

BAC A BANK đang áp dụng mức lãi suất khá cao đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Cụ thể, kỳ hạn từ 6 - 7 tháng có lãi suất là 7,3%/năm, kỳ hạn 8 - 10 tháng có lãi suất 7,4%/năm. Tiết kiệm kỳ hạn 11 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 7,5%; kỳ hạn 12 là 7,7%/năm. Các kỳ hạn 13 tháng,15 tháng, 18 tháng và 36 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất 8%/năm.

Đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi hàng quý, các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng có mức lãi suất huy động lần lượt là 7,2%/năm; 7,3%/năm và 7,5%/năm. Các kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất là 7,8%/năm

Đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi hàng tháng, kỳ hạn 2 – 5 tháng có mức lãi suất là 5,4%/năm; 6 tháng và 7 tháng là 7,1%/năm; 8 tháng và 9 tháng là 7,2%/năm; 10 và 11 tháng có mức lãi suất là 7,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 7,4%/năm. Các kỳ hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất huy động là 7,7%/năm.

Dưới đây là biểu lãi suất Ngân hàng Bắc Á khảo sát tại ngày 2/10:

Kỳ hạn Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Không kỳ hạn - - 1
01 tuần - - 1
02 tuần - - 1
03 tuần - - 1
01 tháng - - 5,5
02 tháng 5,4 - 5,5
03 tháng 5,4 - 5,5
04 tháng 5,4 - 5,5
05 tháng 5,4 - 5,5
06 tháng 7,1 7,2 7,3
07 tháng 7,1 - 7,3
08 tháng 7,2 - 7,4
09 tháng 7,2 7,3 7,4
10 tháng 7,3 - 7,4
11 tháng 7,3 - 7,5
12 tháng 7,4 7,5 7,7
13 tháng 7,7 - 8
15 tháng 7,7 7,8 8
18 tháng 7,7 7,8 8
24 tháng 7,7 7,8 8
36 tháng 7,7 7,8 8

Khổng Vũ