Hoạt động ngân hàng tuần từ 03 - 07/6:

Lãi suất huy động bằng VND duy trì cao nhất 7,3%/năm

Cập nhật: 09:00 | 19/06/2019

TBCKVN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố thông tin về tình hình hoạt động ngân hàng trong tuần từ ngày 03 - 07/6.  

lai suat huy dong bang vnd duy tri cao nhat 73nam

Ngân hàng Nhà nước định hướng chính sách tiền tệ nửa cuối năm 2019

lai suat huy dong bang vnd duy tri cao nhat 73nam

Sự biến động mạnh của tỷ giá hiện nay

lai suat huy dong bang vnd duy tri cao nhat 73nam

Tuần qua, NHNN đã hút ròng hơn 41.000 tỷ đồng từ thị trường

lai suat huy dong bang vnd duy tri cao nhat 73nam

Cụ thể, NHNN ghi nhận lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở 0,5 - 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,6 - 7,3%/năm. Còn lãi suất huy động USD của tổ chức tín dụng tiếp tục duy trì ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Đối với lãi suất cho vay VND, hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức từ 6,0 – 9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0 - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8 – 6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8 - 4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở 4,5 - 6,0%/năm.

Đối với thị trường ngoại tệ và tỷ giá: Tỷ giá mua, bán VND/USD niêm yết (cuối ngày) trên website của ngân hàng thương mại diễn biến tăng/giảm mỗi ngày. Sau khi giảm nhẹ từ mức 23.350/23.470 VND/USD xuống mức 23.345/23.465 VND/USD trong 02 ngày đầu tuần, tỷ giá tăng lên mức 23.355/23.475 VND/USD trong 02 ngày tiếp theo và ngày cuối tuần đảo chiều giảm xuống, niêm yết ở mức 23.340/23.460 VND/USD (giảm 15 VND/USD cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày làm việc cuối tuần trước 31/5/2019). NHNN sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng tăng nhẹ đối với VND

Về hoạt động của thị trường liên ngân hàng, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 296.347 tỷ đồng, bình quân 59.269 tỷ đồng/ngày, tăng 8.309 tỷ đồng/ngày so với tuần 27 – 31/5/2019; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 124.855 tỷ đồng, bình quân 24.971 tỷ đồng/ngày, tăng 2.239 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (68% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (16% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 66% và 19%.

Đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể: Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, kỳ hạn 01 tuần và 01 tháng tăng lần lượt 0,31%/năm, 0,15%/năm và 0,05%/năm lên mức 3,18%/năm, 3,28%/năm và 3,78%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ quanh mức lãi suất tuần trước. Cụ thể: Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 2,45%/năm, 2,54%/năm và 2,63%/năm.

Khổng Vũ