Khi nào được yêu cầu thanh toán qua hình thức chào hàng cạnh tranh?

Cập nhật: 07:42 | 07/08/2019

TBCKVN - Theo Luật đấu thầu năm 2013 thì khi nào được yêu cầu thanh toán qua hình thức chào hàng cạnh tranh?

khi nao duoc yeu cau thanh toan qua hinh thuc chao hang canh tranh

Chào hàng cạnh tranh rút gọn có phải thẩm tra báo giá không?

khi nao duoc yeu cau thanh toan qua hinh thuc chao hang canh tranh

Chi nhánh có cần giấy ủy quyền khi ký kết hợp đồng không?

khi nao duoc yeu cau thanh toan qua hinh thuc chao hang canh tranh

Có được gộp hai công trình để chỉ định thầu không?

Độc giả hỏi: Tôi đang thực hiện 3 công việc gồm:

- Gói 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất - chương trình 135 với tổng mức đầu tư là 376.250.000 đồng trong đó có 275.000.000 đồng vốn nhà nước và 101.250.000 vốn đóng góp của nhân dân.

- Gói 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất - chương trình MTQG XD nông thôn mới với tổng mức đầu tư 68.750.000 đồng trong đó có 50.000.000 đồng vốn nhà nước và 18.750.000 đồng vốn đóng góp của nhân dân.

- Gói 3: Mua thiết bị âm thanh cho ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã 11.400.000 đồng vốn nhà nước.

Vậy tôi có thể áp dụng được hình thức lựa chọn nhà thầu nào? Và bên kế toán đòi hỏi hồ sơ thanh toán phải làm theo hình thức chào hàng cạnh tranh đối với gói 1, chào hàng cạnh tranh rút gọn đối với gói 2 và 3. Và khi nào được yêu cầu thanh toán qua hình thức chào hàng cạnh tranh?

khi nao duoc yeu cau thanh toan qua hinh thuc chao hang canh tranh
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu năm 2013.

2. Nội dung phân tích:

Theo Điều 2 Luật đấu thầu năm 2013 quy định về đối tượng áp dụng Luật đấu thầu năm 2013 như sau:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này.

Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”.

Căn cứ vào quy định này thì đối tượng áp dụng Luật đấu thầu năm 2013 bao gồm:

Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 của Luật đấu thầu năm 2013. Trong đó có các đối tượng sau được áp dụng Luật đấu thầu năm 2013:

+ Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

Như vậy, xét vào trường hợp của bạn thì trường hợp của bạn thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật đấu thầu năm 2013.

Tại Điều 23 Luật đấu thầu năm 2013 quy định về chào hàng cạnh tranh như sau:

- Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

+  Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

+ Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

- Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

+ Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

+ Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

Tại Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu như sau:

- Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu như sau:

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

+  Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

+ Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Những gói thầu này có giá trị không quá 05 tỷ đồng.

- Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có giá trị không quá 500 triệu đồng.

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng; Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Như vậy, trong trường hợp của bạn thì các gói thầu có tổng giá trị lần lượt như sau:

+ Gói hỗ trợ phát triển sản xuất - chương trình 135, tổng mức đầu tư 376.250.000 đồng;

+ Gói hỗ trợ phát triển sản xuất - chương trình MTQG XD nông thôn mới, tổng mức đầu tư 68.750.000 đồng;

+ Mua thiết bị âm thanh cho ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã 11.400.000 đồng.

Nếu như căn cứ vào Điều 23 Luật đấu thầu năm 2013 và Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì đối với trường hợp của bạn, bạn thuộc trường hợp phải đấu thầu và thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh theo từng hạn mức gói thầu.

 

Minh Phương