Kế hoạch tổ chức Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2020

Cập nhật: 06:11 | 16/01/2020

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.    

ke hoach to chuc dai hoi toan quoc cac dan toc thieu so viet nam nam 2020

Tập đoàn Hoa Sen ước lãi quý đầu niên độ 2019-2020 đạt 170 tỷ đồng

ke hoach to chuc dai hoi toan quoc cac dan toc thieu so viet nam nam 2020

City Auto họp Đại hội cổ đông bất thường 2019, muốn phát hành gần 22,7 triệu cổ phiếu

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 tiếp tục khẳng định, ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; đồng thời đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2009-2019; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và định hướng đến năm 2030.

Đại hội là ngày tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2009-2019; là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Theo yêu cầu, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân.

Đại hội sẽ tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào yêu nước vùng đồng bào dân tộc; tổ chức giao lưu trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển lãm, trưng bày tranh ảnh, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tổ chức Đêm văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội với Chủ đề "Tâm hồn Việt Nam hướng tới di sản văn hóa Thế giới"; xây dựng kỷ yếu, sách, ảnh tuyên truyền về Đại hội và các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 17-19/4/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với 1.600 đại biểu.

Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội phân công phối hợp, chủ động với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam theo các nhiệm vụ đã phân công.

ke hoach to chuc dai hoi toan quoc cac dan toc thieu so viet nam nam 2020 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Đưa Thanh Hóa thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030

Sáng 14/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác của Chính phủ đã ...

ke hoach to chuc dai hoi toan quoc cac dan toc thieu so viet nam nam 2020 Duyệt đầu tư dự án sân golf 3.230 tỷ tại Kim Bảng - Hà Nam

TBCKVN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf 36 hố và khu ...

Theo baotintuc.vn