Hướng dẫn tình huống đấu thầu: Ủy quyền cho chi nhánh tham gia đấu thầu?

Cập nhật: 08:24 | 20/10/2019

TBCKVN - Làm thế nào để ủy quyền cho chi nhánh tham gia đấu thầu?

huong dan tinh huong dau thau uy quyen cho chi nhanh tham gia dau thau

Quy định của luật đấu thầu về chi phí trong đấu thầu?

huong dan tinh huong dau thau uy quyen cho chi nhanh tham gia dau thau

Liên danh trong đấu thầu là gì? Quy định về hình thức liên danh trong đấu thầu

huong dan tinh huong dau thau uy quyen cho chi nhanh tham gia dau thau

Trường hợp nào áp dụng đấu thầu hạn chế?

huong dan tinh huong dau thau uy quyen cho chi nhanh tham gia dau thau
Ảnh minh họa

Câu hỏi: Bên công ty tôi có mua HSMT của một tỉnh khác, trong HSMT có yêu cầu nếu nhà thầu ngoài tỉnh khi tham gia dự thầu phải có đăng ký kê khai và nộp thuế tại tỉnh đó. Công ty chúng tôi thành lập chi nhánh tại tỉnh mời thầu và công ty ủy quyền cho chi nhánh sử sụng năng của công ty để tham gia đấu thầu vậy có phù hợp không. Trường hợp công ty đứng ra đấu thầu sau đó ủy quyền cho chi nhánh ký hợp đồng với chủ đầu tư và nộp thuế tại tỉnh đó có được không?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu năm 2013 và Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2. Nội dung phân tích:

Theo Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy đinh:

Điều 45 Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiêp

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì chi nhánh là một đơn vị phu thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Trong trường hợp Hồ sơ mời thầu có yêu cầu nhà thầu ngoài tỉnh khi tham gia dự thầu phải có đăng ký kê khia và thuế tại tỉnh đó. Trong trường hợp này nếu công ty của bạn có chi nhánh tại tỉnh dó thì công ty nên ủy quyền cho chi nhánh tham gia hồ sơ mời thầu. Và trong trường hợp ủy quyền này thì chi nhánh đó có thể đại diện cho công ty vì theo quy định của Luật Doanh nghiệp chi nhánh có thể thực hiện cả chức năng đại diện theo ủy quyền..

Còn trường hợp bạn hỏi công ty đứng ra đấu thầu sau đó ủy quyền cho chi nhánh ký hợp đồng với chủ đầu tư và nộp thuế tại tỉnh đó có được không?

Trường hợp này thì bạn lại cần phải đăng ký kê khai và nộp thuế tại tỉnh đó mà sau đó công ty bạn lại vẫn ủy quyền cho chi nhánh ký hợp đồng với chu đầu tư. Như vậy thì công ty bạn nên ủy quyền cho chi nhánh tham gia hồ sơ mời thầu để tránh rắc rối phải kê khai nộp thuế vì công ty bạn có trụ sở ở một tỉnh khác nên phải dáp ứng yêu cầ kê khai và nộp thuế thì mới đủ điều kiện tham gia hồ sơ dự thầu.

Linh Linh