Hoàn tất chuẩn bị cho chứng quyền có bảo đảm (CW), đếm ngược ngày hoạt động

Cập nhật: 19:44 | 06/05/2019

Bên cạnh đó, các công ty chứng khoán cũng đã chuẩn bị đầy đủ về hệ thống, nhân sự và năng lực tài chính sẵn sàng khi chứng quyền có bảo đảm (CW) đi vào hoạt động.

hoan tat chuan bi cho chung quyen co bao dam cw dem nguoc ngay hoat dong HoSE sẽ niêm yết và giao dịch chứng quyền có bảo đảm năm 2019
hoan tat chuan bi cho chung quyen co bao dam cw dem nguoc ngay hoat dong Chứng quyền có bảo đảm (CW) chờ ngày khai mở
hoan tat chuan bi cho chung quyen co bao dam cw dem nguoc ngay hoat dong Chứng quyền có bảo đảm – COVERED WARRANT (CW) là gì?

Theo thông tin mới đây từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sau thời gian chuẩn bị, tất cả các khâu để sẵng sàng cho Chứng quyền có bảo đảm (CW) chính thức giao dịch cũng đã hoàt tất. Bên cạnh đó, hệ thống giao dịch cũng đã được kết nối thử nghiệm với các công ty chứng khoán nhiều lần để đảm bảo sự sẵn sàng. Danh sách cổ phiếu cơ sở cho chứng quyền có bảo đảm cũng đã được công bố và cập nhật thường xuyên. Các công ty chứng khoán cũng đã chuẩn bị đầy đủ về hệ thống, nhân sự và năng lực tài chính sẵn sàng đi vào hoạt động.

hoan tat chuan bi cho chung quyen co bao dam cw dem nguoc ngay hoat dong

UBCKNN thông tin thêm, để chuẩn bị cho ngày khai trương chính thức, hiện tại, các tổ chức phát hành cũng đang tích cực hoàn thiện hồ sơ phát hành để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Được biết, công tác tuyên truyền, đào tạo, phổ biến kiến thức cho thành viên thị trường và nhà đầu tư cũng được đẩy mạnh thực hiện trong năm 2017 và 2018 trên cả hai miền Nam và Bắc.

UBCKNN đánh giá việc triển khai CW là hoạt động tất yếu trong quá trình phát triển của thị trường chứng khoán, CW được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện cấu trúc sản phẩm, thúc đẩy hoạt động giao dịch trên thị trường cổ phiếu, hỗ trợ tái cấu trúc hoạt động của công ty chứng khoán,…và với sự chuẩn bị kỹ càng về mặt pháp lý, hệ thống giao dịch, cơ sở hạ tầng thị trường CW tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ phát triển ổn định và bền vững, hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra.

Một số quy định đã được đưa ra liên quan đến sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW) này gồm:

Thông tư 107/2016/TT-BTC hướng dẫn chào bán và giao dịch Chứng quyền có bảo đảm, các văn bản pháp quy đã được ban hành và có hiệu lực, hình thành khung pháp lý quy định và hướng dẫn đầy đủ để đảm bảo các hoạt động của sản phẩm Chứng quyền an toàn.

Các văn bản quy đinh liện quan đến sản phẩm bao gồm: Thông tư 23/2018/TT-BTC về chế độ kế toán; Công văn 1468/BTC-CST về chính sách thuế; Quy chế UBCKNN theo Quyết định số 72/QĐ-UBCK; và các Quy chế của HOSE, VSD.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng