Hình thức nào khi lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn?

Cập nhật: 14:26 | 02/08/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Đối với gói thầu tư vấn; lập đề cương, nhiệm vụ khảo sát để lập Dự án đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây quế sử dụng hình thức chỉ định thầu được có được hay không?

hinh thuc nao khi lua chon nha thau cho goi thau tu van

Bên mời thầu không cho phép nhà thầu liên danh là đúng hay sai?

hinh thuc nao khi lua chon nha thau cho goi thau tu van

Trường hợp nào được áp dụng bảo đảm dự thầu

hinh thuc nao khi lua chon nha thau cho goi thau tu van

Tính hợp lệ của nhà thầu liên doanh được xác định khi nào?

hinh thuc nao khi lua chon nha thau cho goi thau tu van
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu 2013.

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật đấu thầu 2013 thì chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;

đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;

e) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

khoản 4 Điều 22 của Luật đấu thầu 2013 quy định việc áp dụng chỉ định thầu đối với nhà đầu tư trong các trường hợp như sau:

a) Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện;

b) Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;

c) Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ.

Do đó, đối với các gói thầu nằm trong phạm vi quy định trên thì sẽ được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với nhà thầu hay nhà đầu tư, Ngoài ra, đối với dự án đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây quế theo trình bày của bạn không nêu rõ muốn áp dụng chỉ định thầu đối với nhà thầu hay nhà đầu tư nên do đó, bạn có thể tham khảo các quy định trên và xác định mục đích áp dụng đối với từng đối tượng.

Thanh Hằng