Hà Nội phê duyệt 107 trường hợp tinh giản biên chế trong 6 tháng đầu năm

Cập nhật: 09:54 | 06/08/2019

TBCKVN - Thông tin từ Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND Thành phố đã phê duyệt 107 trường hợp tinh giản biên chế.

ha noi phe duyet 107 truong hop tinh gian bien che trong 6 thang dau nam

Vì sao Việt Nam lại hấp dẫn khách du lịch Hàn Quốc?

ha noi phe duyet 107 truong hop tinh gian bien che trong 6 thang dau nam

Du khách nước ngoài đến Phú Quốc sẽ được miễn thị thực?

ha noi phe duyet 107 truong hop tinh gian bien che trong 6 thang dau nam

Khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm, khách Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan tăng mạnh

Trong đó, nghỉ hưu trước tuổi là 100 người, thôi việc 7 người. Tổng kinh phí là 16.006.227.000 đồng (trong đó nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2019 của ngân sách Thành phố là 12.593.072.000 đồng. Nguồn thu dự toán ngân sách đã giao tại Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 7.12.018 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của thành phố Hà Nội và nguồn từ 2% kinh phí công đoàn, các nguồn hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị là 3.413.155.000 đồng).

Năm 2018, UBND Thành phố Hà Nội tinh giản được gần 700 biên chế.

Theo kế hoạch năm 2019, Hà Nội thực hiện giảm 2% theo số biên chế Bộ Nội vụ giao, phân bổ cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm và công việc được giao.

ha noi phe duyet 107 truong hop tinh gian bien che trong 6 thang dau nam
5 chế độ với người tinh giản biên chế (Ảnh minh họa)

Theo Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC quy định chế độ với người bị tinh giản biên chế như sau:

 

Chế độ với người về hưu trước tuổi

Nếu người thuộc diện tinh giản biên chế đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên được hưởng chế độ hưu trí và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Bên cạnh đó, những người lao động thuộc trường hợp này còn được:

- Trợ cấp thêm 03 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi so với quy định;

- 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội;

- 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội (đủ 12 tháng) kể từ năm thứ 21 trở đi.

Chế độ với người chuyển sang làm việc tại tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước

Người thuộc diện tinh giản biên chế chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước, được hưởng các khoản trợ cấp sau:

-  Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng.

-  Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội (đủ 12 tháng).

Chế độ với người thôi việc ngay

Người lao động trong diện tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

-  Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

-  Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội (đủ 12 tháng).

Công chức, viên chức có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định cũng được hưởng mức trợ cấp như trên.

Chế độ với người đi học nghề để tìm việc mới

Người lao động có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, có nguyện vọng đi học nghề để tự tìm việc làm mới, thì được hưởng các chế độ sau:

- Được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 06 tháng.

- Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 06 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề.

- Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm.

-  Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội (đủ 12 tháng).

- Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính là thời gian thâm niên để nâng lương hàng năm.

Chế độ với người thôi giữ chức vụ lãnh đạo

Cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử.

Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng.

Linh Linh