Giá dự thầu không thống nhất, xử lý như thế nào?

Cập nhật: 11:54 | 13/05/2019

TBCKVN – Căn cứ pháp lý của Luật đầu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về giá dự thầu như sau:  

gia du thau khong thong nhat xu ly nhu the nao Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn lựa chọn nhà thầu cho gói thầu hơn 30,5 tỷ đồng
gia du thau khong thong nhat xu ly nhu the nao Điểm tin mời thầu ngày 13/5/2019
gia du thau khong thong nhat xu ly nhu the nao Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 1,5 tỷ thuộc dự án đập ngăn mặn Sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị

Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

gia du thau khong thong nhat xu ly nhu the nao

Giá dự thầu không thống nhất, xử lý như thế nào? (Ảnh minh họa)

Theo Khoản 3, Điều 17; Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, sẽ lấy giá tiền trong đơn dự thầu và bảng tổng hợp giá dự thầu làm căn cứ sửa lỗi hiệu chỉnh và đánh giá và gửi công văn cho nhà thầu yêu cầu nhà thầu điều chỉnh trong bảng chào giá chi tiết cho các mặt hàng nhà thầu tham dự; đơn dự thầu vẫn đánh giá hợp lệ.

Hoàng Hà