Đóng mã số thuế đối với hoạt động của hộ kinh doanh?

Cập nhật: 12:35 | 13/05/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Trước đây tôi có cho thuê một căn nhà và tiền thuê nhà trên 100 triệu/năm nên tôi đã đóng đầy đủ các loại thuế theo quy định. Hiện giờ tôi không cho thuê nữa và đã làm thủ tục chuyển sổ đỏ cho người khác. Khi tra MST cá nhân thì tôi được thông báo là đã ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa làm thủ tục đóng MST. Vậy bây giờ tôi cần làm thủ tục gì để đóng MST?

dong ma so thue doi voi hoat dong cua ho kinh doanh Thay đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
dong ma so thue doi voi hoat dong cua ho kinh doanh Chưa đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng chế độ hưu trí không?
dong ma so thue doi voi hoat dong cua ho kinh doanh Đóng bảo hiểm thất nghiệp khi có dưới 10 nhân viên?
dong ma so thue doi voi hoat dong cua ho kinh doanh Mức lượng bao nhiêu một tháng thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Trả lời

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

dong ma so thue doi voi hoat dong cua ho kinh doanh
Ảnh minh họa

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 95/2016/TT-BTC thì trường hợp hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh là một trong những trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì có thể xác nhận hiện tại bạn đã chấm dứt hoạt động kinh doanh nhưng chưa chấm dứt hiệu lực của mã số thuế. Do đó tại thời điểm này bạn nên nộp hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư 95/2016/TT-BTC, cụ thể:

"...3. Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh (nếu có)..."

Thời hạn và địa Điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh: Người nộp thuế có trách nhiệm gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động (đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, trừ hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh) hoặc ngày kết thúc hợp đồng hoặc ngày chấm dứt hoạt động đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Về xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh:

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế về trạng thái "NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế" trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh.

- Cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ về thuế.

Sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hoạt động kinh doanh, mã số thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh vẫn được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thuế cho cá nhân.

Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ngành nghề không phải có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì khi mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì mã số thuế của các địa Điểm kinh doanh không bị chấm dứt hiệu lực.

Minh Phương